• Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, 2020

Ώρα μηδέν για το ενιαίο μισθολόγιο στο δημόσιο

Avatar
Peristeri News
Ιούνιος14/ 2011

Περισσότεροι από 700.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα δίνουν καθημερινές εξετάσεις καθώς θα καταργηθεί η αυτόματη εξέλιξή τους στα μισθολογικά κλιμάκια ανά διετία.

Περισσότεροι από 700.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα δίνουν καθημερινές εξετάσεις καθώς θα καταργηθεί η αυτόματη εξέλιξή τους στα μισθολογικά κλιμάκια ανά διετία και θα καθιερωθεί σύστημα αξιολόγησης από τους προϊστάμενους προκειμένου να μπορέσουν να αλλάξουν κλιμάκιο.

Μεταξύ των διατάξεων που προωθούν τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών είναι και ο περιορισμός των μισθολογικών κλιμακίων από 18 που ανέρχονται σήμερα σε 6 ή 7, ενώ εξετάζεται να καθιερωθούν και διαφορετικοί ρυθμοί εξέλιξης ανάλογα με την εκπαιδευτική κατηγορία των υπαλλήλων (ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ).

Με στόχο να εξομοιωθούν σε ετήσια βάση οι αμοιβές στο Δημόσιο με τον ιδιωτικό τομέα, έρχονται ρυθμίσεις-φωτιά για το πορτοφόλι των δημοσίων υπαλλήλων με το ενιαίο μισθολόγιο που θα ψηφιστεί τον Ιούλιο και θα ισχύσει από τον Σεπτέμβριο.

Βασική αρχή του νέου μισθολογίου -όπως αναφέρουν Τα Νέα- είναι πως υπάλληλοι με τα ίδια προσόντα που απασχολούνται σε αντίστοιχες θέσεις θα λαμβάνουν ίσες αποδοχές ανεξάρτητα από τον φορέα που έχουν προσληφθεί.

Παράλληλα, με το νέο μισθολόγιο θα «πέσει» γερό ψαλίδι στα επιδόματα που καταβάλλονται σήμερα σε διάφορες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων και οδηγούν σε μισθολογικές διαφορές ακόμη και της τάξεως των 1.800 ευρώ.

Από τα 54 διαφορετικά επιδόματα που καταβάλλονται σήμερα θα απομείνουν μόνο δύο: το οικογενειακό επίδομα, το οποίο όμως θα χορηγείται μόνο για την ύπαρξη παιδιών και όχι ως γάμου, και το επίδομα θέσης ευθύνης που δίνεται σε όσους αναλαμβάνουν καθήκοντα προϊσταμένων σε δημόσιες υπηρεσίες.

Μελετάται, πάντως και το ενδεχόμενο να διατηρηθεί και το επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας το οποίο λαμβάνουν συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων.

Μερικοί δημόσιοι υπάλληλοι θα συνεχίσουν να παίρνουν το επίδομα ειδικών συνθηκών το οποίο μάλλον θα ενσωματωθεί στο βασικό τους μισθό.

Το κίνητρο απόδοσης θεωρείται βέβαιο ότι θα αποτελέσει παρελθόν, κάτι που θα σημάνει μηνιαία μείωση από 20 ως και 50 ευρώ.

Παράλληλα θα έρθουν σαρωτικές αλλαγές στα μισθολογικά κλιμάκια. Συζητείται η αλλαγή κλιμακίου να γίνεται ανά πέντε χρόνια και όχι ανά δυο που είναι σήμερα.

Ωστόσο υπάρχει η σκέψη να μείνει η αλλαγή ως έχει στα 2 χρόνια για τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ και να πάει στα 4 χρόνια η αλλαγή κλιμακίου για τους υπαλλήλους Υ.Ε. Και Δ.Ε.

Η αλλαγή κλιμακίου εξετάζεται μάλιστα να εξαρτάται άμεσα από την κρίση (αξιολόγηση) του προϊσταμένου και να μην γίνεται αυτόματα για όλους.

Οι αλλαγές ξεκινούν από Ιούλιο με το ενιαίο μισθολόγιο (αν και ακόμα … μαγειρεύεται) και να ισχύσουν από τον Σεπτέμβριο.