• Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, 2020

Υπολειτουργεί… ο ΧΥΤΑ Φυλής

Avatar
Peristeri News
Απρίλιος05/ 2011

Προβλήματα στην αποκομιδή των απορριμμάτων

Με προβλήματα λειτουργεί ο χώρος απόθεσης απορριμμάτων στη Φυλή, ο οποίος δέχεται σκουπίδια μόνο 12 ώρες την ημέρα αντί για 22, επειδή δεν υπάρχει επαρκής φύλαξη και οι εργαζόμενοι σταματούν τη λειτουργία του κάθε φορά που εισέρχονται παρανόμως ξένα άτομα στο χώρο.

Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να παρατηρείται καθυστέρηση στην αποκομιδή απορριμμάτων από τους δήμους.

Στελέχη του Δήμου Αθηναίων παρατηρούν πως η αποκοµιδή µπορεί να γίνει κανονικά, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα να αδειάσουν όλα τα απορριµµατοφόρα στη Φυλή.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμαρχος Φυλής έχει ζητήσει να προχωρήσει ο σχεδιασμός για τον ΧΥΤΑ Κερατέας, αφού -όπως υποστηρίζει- ο ΧΥΤΑ Φυλής-Ανω Λιοσίων δεν μπορεί να εξυπηρετήσει ολόκληρη την Αττική.

Το µέτωπο της Κερατέας πάντως παραµένει, µε την Επιτροπή Αγώνα να καλεί τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των αστυνοµικών και τους προέδρους των δικαστικών και εισαγγελικών ενώσεων της χώρας να συναντηθούν µε τη δηµοτική αρχή για να βρεθεί λύση, επαναφέροντας την πρόταση για δηµιουργία µονάδας επεξεργασίας στο ΒΙΟΠΑ Κερατέας που θα εξυπηρετεί µόνον τους δήµους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού.

Όπως όµως έχει επισηµανθεί, τόσο από πλευράς Υπουργείου Εσωτερικών όσο και από τον Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, η πρόταση αυτή δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή δεδοµένου ότι θα οδηγούσε σε σηµαντικές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του έργου, αφού θα έπρεπε να γίνουν εκ νέου μελέτες.