• Πέμπτη, 9 Ιουλίου, 2020

Την επιστροφή συντάξεων ζητά το ΙΚΑ

Avatar
Peristeri News
Νοέμβριος30/ 2012

Την ανάκληση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων που εκδόθηκαν καθ’ υπέρβαση του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου αναγνωριστέου χρόνου προβλέπει εγκύκλιος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Ανακαλούνται συνταξιοδοτικές αποφάσεις, αν έχουν αναγνωριστεί παραπάνω πλασματικά χρόνια. Με αυτασφάλιση (αν μπορούν να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης) ή και χωρίς σύνταξη θα μείνουν όσοι ασφαλισμένοι αναγνώρισαν παραπάνω πλασματικά χρόνια ασφάλισης από όσα προβλέπει η νομοθεσία (έως 4 έτη για συνταξιοδότηση με τις προϋποθέσεις που ίσχυαν το 2011, έως 5 το 2012).

Την ανάκληση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων που εκδόθηκαν καθ’ υπέρβαση του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου αναγνωριστέου χρόνου προβλέπει εγκύκλιος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Με βάση την εγκύκλιο στη συνέχεια, είτε θα απορρίπτεται το αίτημα συνταξιοδότησης αν δεν υπάρχουν οι χρονικές προϋποθέσεις είτε -έπειτα από γραπτή συναίνεση του ενδιαφερομένου ο οποίος θα καταβάλει τις εισφορές- θα ξεκινά προαιρετική ασφάλιση από την ημερομηνία της αίτησης για συνταξιοδότηση. Στις περιπτώσεις που απορριφθεί η αίτηση συνταξιοδότησης χωρίς τη δυνατότητα συμπλήρωσης των προϋποθέσεων με προαιρετική ασφάλιση (π.χ., λόγω ύπαρξης ποσοστού αναπηρίας 67%) τα ποσά που καταβλήθηκαν θα επιστρέφονται.

Το ίδιο θα ισχύει και για όσες αποφάσεις συνταξιοδότησης ανακληθούν ελλείψει χρονικών προϋποθέσεων, με προοπτική να ξεκινήσει στη συνέχεια προαιρετική ασφάλιση (θα προηγείται η εξόφληση των επιστρεπτέων συντάξεων προκειμένου να εκδοθεί νέα απόφαση συνταξιοδότησης, μετά τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων).

Υπέρβαση των χρόνων ασφάλισης καταγράφεται σε συνταξιοδοτικές αποφάσεις που εξέδωσε το ΙΚΑ συνυπολογίζοντας παλαιότερες αναγνωρίσεις ή επιδοτήσεις (π.χ. χρόνος που μεσολάβησε από την απόλυση των εργαζομένων μέχρι την επαναπρόσληψή τους, χρόνος υπαγωγής σε ειδικά προγράμματα επιδότησης ανεργίας, χρόνος συμπληρωματικών παροχών λόγω μητρότητας, κατά τον οποίο καταβαλλόταν το επίδομα μητρότητας από τον ΟΑΕΔ κ.ά.).

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο του ΙΚΑ