• Τετάρτη, 19 Φεβρουάριος, 2020

Τεράστιες αλλαγές στα Πανεπιστήμια

Peristeri News
Ιούλιος05/ 2011

Ακόμα και απόλυση του πρύτανη από το Συμβούλιο Διοίκησης σε περίπτωση σωματικής ή πνευματικής ανεπάρκειας.

Ακόμα και απόλυση του πρύτανη από το Συμβούλιο Διοίκησης σε περίπτωση σωματικής ή πνευματικής ανεπάρκειας και πλημμελούς άσκησης καθηκόντων προβλέπει το προσχέδιο του νέου νόμου-πλαίσιο για τη λειτουργία της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο έδωσε χθες το βράδυ στη δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας.

Το σχέδιο, 110 σελίδων και 75 άρθρων, που απεστάλη στους πρυτάνεις για να καταθέσουν τις απόψεις τους, περιλαμβάνει σειρά ανατροπών για τα πανεπιστήμια, οι οποίες αναμένεται να προκαλέσουν μεγάλες συζητήσεις.

Οι περισσότερες πάντως εφαρμόζονται ήδη στα πανεπιστήμια της Ευρώπης και άλλων κρατών, όπως τα Συμβούλια Διοίκησης και ο ορισμός του ασύλου ως προστασίας της ακαδημαϊκής ελευθερίας χωρίς χωροταξικό προσδιορισμό.

Για τους καθηγητές, οι οποίοι εντάσσονται σε τρεις βαθμίδες (καταργείται αυτή του λέκτορα), προβλέπεται μπόνους σε περιπτώσεις αριστείας, αλλά τελικά δεν περιλαμβάνεται μείωση μισθού σε περιπτώσεις αρνητικής αξιολόγησης.

Ακόμα προβλέπονται συνεργασίες με ξένα ΑΕΙ, μαθήματα σε ξένη γλώσσα, δυνατότητα παράλληλης διδασκαλίας και πρόσκλησης ξένων καθηγητών, χρηματοδότηση με κριτήρια ποιότητας, πλήρης δημοσιότητα αποφάσεων των ΑΕΙ, μαχαίρι στους αιώνιους φοιτητές.

Ενδεικτικά:

– Προϋπόθεση για το πτυχίο η γνώση ξένης γλώσσας.

– Ατοκα δάνεια σε φοιτητές: οι φοιτητές πρώτου κύκλου σπουδών έχουν δικαίωμα να λάβουν άτοκο εκπαιδευτικό δάνειο από πιστωτικά ιδρύματα της χώρας με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Η αποπληρωμή πραγματοποιείται τμηματικά και σε κάθε περίπτωση μετά την έναρξη απασχόλησής τους ή την απόκτηση ατομικού εισοδήματος.

– Διάρκεια εξαμήνων που εμποδίζει τις καταλήψεις: κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς πλήρεις εβδομάδες. Παράταση της διάρκειας ενός εξαμήνου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο εβδομάδες. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από τα 4/5 του προβλεπόμενου, το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε.

– Δίδακτρα σε αλλοδαπούς: θεσπίζεται οικονομική συμμετοχή των αλλοδαπών φοιτητών (από χώρες εκτός Ε.Ε.) για τη φοίτησή τους σε όλα τα εξάμηνα σπουδών.

– Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 παύει η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων στους φοιτητές με δαπάνες του Δημοσίου και θεσπίζεται η υποχρέωση ανάρτησης στο Διαδίκτυο της αναλυτικής ύλης των παραδόσεων – σημειώσεων των μαθημάτων.

– Παρτ τάιμ φοίτηση: Αν ένας φοιτητής δεν εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται. Φοιτητές που εργάζονται περισσότερο από 20 ώρες την εβδομάδα μπορούν να γίνουν μερικής φοίτησης.

– Αν τα ΑΕΙ δεν καταρτίσουν τετραετείς προγραμματικές συμφωνίες με την Πολιτεία, αναστέλλεται η χρηματοδότηση.