• Τρίτη, 20 Οκτωβρίου, 2020

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2011

Avatar
Peristeri News
Αύγουστος31/ 2011

Συνεδριάζει την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2011 και ώρα 15:00, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού).

Συνεδριάζει την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2011 και ώρα 15:00, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού).

Τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως είναι τα παρακάτω:

1. Επικύρωση πρακτικών 19ης, 20ης και 21ης Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

2. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011. (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Βασιλάκου)

3. Έγκριση σκοπιμότητας σύναψης και υπογραφής μνημονίου-πλαισίου συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την Περιφέρεια Αττικής για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση πάσης φύσεως τεχνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων, που αφορούν στην εν λόγω Περιφέρεια» και έγκριση των όρων αυτού.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Τσάτσου – Παπαδημητρίου)

4. Δωρεά οικοπέδου Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤ-Ν ΤΙΤΑΝ προς τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής και ήδη Περιφέρεια Αττικής. (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Σ. Δήμου)

5. Παραγωγικές και επαγγελματικές άδειες λαϊκών αγορών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Σ. Δήμου)

6. Χορήγηση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Σ. Δήμου)

7. Αντικατάσταση εκπροσώπου Περιφέρειας Αττικής στη γνωμοδοτική Επιτροπή «ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων εντός της λιμενικής περιοχής αρμοδιότητας Ο.Λ.Π. Α.Ε.». (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Τσάτσου – Παπαδημητρίου)

8. Έγκριση χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Βασιλάκου)

9. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 198/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)

10. Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Αποκατάστασης του αργούντος λατομείου αδρανών υλικών στη θέση «Κοκκινιά», Δήμου Τροιζηνίας. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)

11. Ορισμός εκπροσώπων στις δράσεις επιμόρφωσης της ΠΕΤΑ Α.Ε. για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Τσάτσου – Παπαδημητρίου)

12. Μίσθωση κτιρίου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών (2.000 τ.μ.) με δημοπρασία. (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Βασιλάκου)

13. Ενημέρωση για την υπογραφή της σύμβασης για το έργο «ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικής προβολής Περιφέρειας Αττικής», προϋπολογισμού 8.538.842,97 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

14. Ενημέρωση για τις εξελίξεις στο ζήτημα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων Αττικής.