• Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, 2020

Στο επίκεντρο τα τιμολόγια

Avatar
Peristeri News
Νοέμβριος30/ 2012

Από μηδενική βάση θα εξετάσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, όλο το σύστημα χρεώσεων που αφορούν τη χρήση δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Από μηδενική βάση θα εξετάσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, όλο το σύστημα χρεώσεων που αφορούν τη χρήση δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Πρόκειται για τις λεγόμενες “ρυθμιζόμενες χρεώσεις” που επιβαρύνουν το σύνολο των καταναλωτών και αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% της τιμής της κιλοβατώρας στα οικιακά τιμολόγια, ενώ πολύ υψηλότερο είναι το ποσοστό σε βιομηχανικά και άλλα τιμολόγια.

Είναι η δεύτερη σχετική δράση που αναλαμβάνει η Αρχή, στο πλαίσιο κοστολογικών ελέγχων των επιμέρους φορέων της αγοράς ανά δραστηριότητα δηλαδή παραγωγή, μεταφορά, διανομή.

Αντίστοιχος έλεγχος ως γνωστόν θα πραγματοποιηθεί και για το κόστος ηλεκτροπαραγωγής, ιδίως από μονάδες που χρησιμοποιούν εγχώριους πόρους (λιγνίτες, νερά) προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο το εμφανιζόμενο ως παραγωγικό κόστος είναι πραγματικό, και κυρίως αν είναι συγκρίσιμο με το κόστος αντίστοιχων μονάδων που λειτουργούν σε άλλες χώρες.

Ας σημειωθεί εδώ ότι το κόστος που εμφανίζει η ΔΕΗ, κυρίως για την ενέργεια που παράγεται από λιγνιτικές μονάδες, αμφισβητείται έντονα από φορείς της αγοράς και μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές, ενώ και η ίδια η ΡΑΕ με πρόσφατες αποφάσεις της για την εφαρμογή προσωρινών τιμών πώλησης ηλεκτρικού προς το Αλουμίνιο και τη ΛΑΡΚΟ, δείχνει ότι το αμφισβητεί με την επίκληση σειράς επιχειρημάτων.