• Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, 2020

Στις 5/2/2013 δημοπρατείται το εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων στη Φυλή

Avatar
Peristeri News
Νοέμβριος29/ 2012

Με τη δημοσίευση των προκηρύξεων των εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων στη Φυλή και στα Άνω Λιόσια ολοκλήρωσε ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής τις διαδικασίες για την υλοποίηση και των τεσσάρων εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων, στο πλαίσιο του ΠΕΣΔΑ για την Αττική.

Με τη δημοσίευση των προκηρύξεων των εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων στη Φυλή και στα Άνω Λιόσια ολοκλήρωσε ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής τις διαδικασίες για την υλοποίηση και των τεσσάρων εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων, στο πλαίσιο του ΠΕΣΔΑ για την Αττική.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ορίστηκε για το εργοστάσιο των Άνω Λιοσίων στις 29 Ιανουαρίου 2013 και για την αντίστοιχη της Φυλής στις 5 Φεβρουαρίου 2013. Υπενθυμίζεται ότι για τα εργοστάσια επεξεργασίας απορριμμάτων στο Γραμματικό και στην Κερατέα αντίστοιχες ημερομηνίες ορίστηκαν για τις 22 και 24 Ιανουαρίου 2013.

Το αντικείμενο των δύο έργων περιλαμβάνει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία των υποδομών των Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Δυτικής Αττικής, στις περιοχές της Φυλής και των Άνω Λιοσίων με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

Η επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα γίνει με τη διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου και ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Κατά τη διάρκεια του Ανταγωνιστικού Διαλόγου θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η δυνατότητα να περιληφθεί στο αντικείμενο του έργου και η κομποστοποίηση προδιαλεγμένου οργανικού υλικού. Διευκρινίζεται ότι η αναθέτουσα αρχή δεν προκρίνει τη χρήση συγκεκριμένης τεχνολογίας επεξεργασίας.

Κατά την παρούσα φάση η ετήσια ποσότητα των προς διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων εκτιμάται για το μεν εργοστάσιο της Φυλής κατά μέγιστο σε 700.000 τόνους και για το εργοστάσιο των Άνω Λιοσίων σε 400.000 τόνους. Η ετήσια ποσότητα θα προσδιορισθεί περαιτέρω μέσω του Ανταγωνιστικού Διαλόγου.

Η συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης Σύμπραξης έχει ενδεικτικά εκτιμηθεί σε είκοσι επτά (27) έτη από την υπογραφή της. Η ακριβής συνολική διάρκεια της Σύμπραξης, καθώς και οι όροι για την ενδεχόμενη παράταση αυτής θα καθορισθούν ειδικότερα στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ανταγωνιστικού Διαλόγου και θα προσδιορισθούν περαιτέρω στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών.

Η αναθέτουσα αρχή θα συμμετέχει στη χρηματοδότηση του κόστους κατασκευής, με την καταβολή ποσού που θα ανέρχεται ποσοστιαία από 40% έως και 60% της κατασκευαστικής αξίας του Έργου, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και το οποίο θα προέρχεται από κοινοτική ή/και εθνική χρηματοδότηση. Η καταβολή της συνεισφοράς της Αναθέτουσας Αρχής θα γίνει τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο του Έργου, όπως θα προσδιορισθεί ειδικότερα στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών και στο Σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης. Σημειώνεται ότι το ύψος της χρηματοδοτικής συμβολής της Αναθέτουσας Αρχής θα προσδιορισθεί στο πλαίσιο του Ανταγωνιστικού Διαλόγου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα έργα και τους διαγωνισμούς περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη Ανταγωνιστικού Διαλόγου – Φάση Α που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο τηλ. τηλ: 213 2148317.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, επεσήμανε ότι «Εμείς ξεκινήσαμε. Πρέπει τώρα και η Κυβέρνηση να τρέξει, γιατί η δική μας προσπάθεια από μόνη της δεν αρκεί. Πρέπει όλοι μαζί να συμπορευθούμε για την επίλυση των μεγάλων προβλημάτων του τόπου μας» και πρόσθεσε «Με τη δημοπράτηση του εργοστασίου της Φυλής, μετά από αυτά του Γραμματικού, της Κερατέας και των Άνω Λιοσίων ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος της προσπάθειας για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής. Από την αρχή ανάληψης των καθηκόντων μας στη διοίκηση του ΕΔΣΝΑ έχουμε επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου, για να δώσουμε λύσεις σε ένα πρόβλημα που ταλανίζει την Αττική δεκαετίες ολόκληρες. Δυστυχώς, κληρονομήσαμε προβλήματα και καθυστερήσεις και προσπαθούμε να εφαρμόσουμε χωρίς καμία χρονοτριβή τις καλύτερες λύσεις για τους πολίτες και το περιβάλλον. Με την ουσιαστική συνεργασία και τη συνοχή ανάμεσα σε όλους τους συναρμόδιους φορείς και με τη συμπαράσταση εργαζομένων και πολιτών πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε».