• Τετάρτη, 3 Μαρτίου, 2021

Σημαντική μείωση των θέσεων εργασίας στη βιομηχανία από το 2008

Peristeri News
Peristeri News
Δεκέμβριος27/ 2011

Ταχύτερα απ’ ό,τι σε οποιονδήποτε άλλο κλάδο μειώνονται, λόγω της κρίσης, οι θέσεις εργασίας στον μεταποιητικό, βιομηχανικό κλάδο.

Ταχύτερα απ’ ό,τι σε οποιονδήποτε άλλο κλάδο μειώνονται, λόγω της κρίσης, οι θέσεις εργασίας στον μεταποιητικό, βιομηχανικό κλάδο.

Η απώλεια θέσεων εργασίας στον δευτερογενή τομέα της οικονομίας το τρίτο τρίμηνο του 2011, σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του 2010, ανήλθε σε 15,6%, έναντι 8,6% στον πρωτογενή τομέα και 4,8% στον τριτογενή τομέα. Η μείωση των θέσεων εργασίας στη μεταποιητική βιομηχανία της χώρας μεταξύ 2008-2011 ανήλθε σε 22,8%.

Όπως προκύπτει από επεξεργασία στοιχείων έρευνας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), από το τρίτο τρίμηνο του 2008 ως το ίδιο τρίμηνο του 2011, δηλαδή από τότε που ξέσπασε η χρηματοπιστωτική κρίση, την οποία διαδέχθηκε η δημοσιονομική κρίση, οι απασχολούμενοι στον τομέα μειώθηκαν από τα 542.600 άτομα σε 419.000 άτομα. Οι θέσεις εργασίας στην ελληνική μεταποίηση που χάθηκαν, ανήλθαν σε 123.600.

Ειδικότερα, το τρίτο τρίμηνο του 2011, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2010, οι απασχολούμενοι στις βιομηχανίες της χώρας μειώθηκαν από 465.200 άτομα σε 419.000 άτομα. Χάθηκαν, έτσι, μέσα σε ένα έτος, 46.200 θέσεις εργασίας.

Από το δεύτερο τρίμηνο του 2010 ως το ίδιο τρίμηνο του 2011, παρ’ όλο που παρουσίασε συγκυριακή άνοδο λόγω εποχικής απασχόλησης σε πέντε κλάδους (στην ξυλεία, στα παράγωγα πετρελαίου, στα βασικά μέταλλα, στα μηχανοκίνητα οχήματα και στις αποκαλούμενες άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες), ο αριθμός των εργαζομένων σε βασικούς κλάδους του τομέα μειώθηκε:

* Κατά 1.918 στη βιομηχανία μη μεταλλικών ορυκτών, η οποία από 25.825 άτομα περιορίστηκε στα 23.907 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 7,4%.

* Κατά 7.288 στη βιομηχανία τροφίμων, η οποία από 114.771 άτομα περιορίστηκε στα 107.483 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 6,4%.

* Κατά 2.855 στη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών υλών, η οποία από 8.580 άτομα περιορίστηκε στα 5.725 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 33,3%.

* Κατά 2.748 στη βιομηχανία δέρματος και υπόδησης, η οποία από 5.876 άτομα περιορίστηκε στα 3.128 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 46,8%.

* Κατά 5.388 στη βιομηχανία εκτυπώσεων και προεγγεγραμμένων μέσων, η οποία από 25.738 άτομα περιορίστηκε στα 20.350 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 21%.

* Κατά 2.727 στη βιομηχανία ειδών ενδυμασίας, η οποία από 29.838 άτομα περιορίστηκε στα 27.111 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 9,1%.

* Κατά 911 στη βιομηχανία μηχανών, η οποία από 10.860 άτομα περιορίστηκε στα 9.949 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 8,4%.

* Κατά 2.113 στη βιομηχανία πλαστικών, η οποία από 13.768 άτομα περιορίστηκε στα 11.655 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 15,4%.

* Κατά 3.750 στη βιομηχανία επίπλων, η οποία από 29.402 άτομα περιορίστηκε στα 25.652 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 12,8%.

* Κατά 2.683 στη βιομηχανία επισκευής και εγκατάστασης μηχανών, η οποία από 12.375 άτομα περιορίστηκε στα 9.692 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 21,7%.

* Κατά 2.796 στη βιομηχανία φαρμάκων, η οποία από 16.805 άτομα περιορίστηκε στα 14.009 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 16,6%.

* Κατά 8.682 στη βιομηχανία μεταλλικών προϊόντων, η οποία από 52.569 άτομα περιορίστηκε στα 43.887 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 16,5%.

Πολύ μεγάλη απώλεια θέσεων εργασίας, σε σχέση με την προ της κρίσης περίοδο (τρίτο τρίμηνο του 2008), παρουσιάζουν οι κλάδοι των μη μεταλλικών ορυκτών (-31,6%), κλωστοϋφαντουργικών (-65,9%), ενδυμάτων (-39,6%), δέρματος/υποδημάτων (-53,8%), εκτυπώσεων και προεγγεγραμμένων μέσων (-49,6% εν μέρει και λόγω αλλαγών στη στατιστική απεικόνιση του κλάδου), χημικών (-24,4%), ηλεκτρονικών και οπτικών (-61,8%), μεταλλικών προϊόντων (-18,1%), μηχανών (-23,7%) και επίπλων (-31,8%).