• Τρίτη, 20 Οκτωβρίου, 2020

Πρόταση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για την διαχείριση απορριμάτων στην Αττική

Avatar
Peristeri News
Αύγουστος31/ 2011

Ειδικότερα για την Περιφέρεια Αττικής η πρότασή για ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων.

Ειδικότερα για την Περιφέρεια Αττικής η πρότασή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., για ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων είναι η πιο κάτω:

1. Υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού Χαρακτήρα της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων με καλύτερες υπηρεσίες και χαμηλότερο κόστος απέναντι στην επίθεση που δεχόμαστε από την κυβέρνηση και τα επιχειρηματικά– εργολαβικά συμφέροντα. Κατάργηση του άρθρου 61 του Ν.3979/2011, που δίνεται η δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας.

2. Δημιουργία Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ο.Ε.Δ.Α.) που θα περιλαμβάνουν Χώρο Υγειονομικής Ταφής για το ρεύμα των υπολοίπων που δεν υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία και για τα υπολείμματα και μονάδα επεξεργασίας των σύμμεικτων απορριμμάτων που απομένουν. Η επιλογή της τεχνολογίας θα γίνεται στην κατεύθυνση της μεγιστοποίησης της ανακύκλωσης. Θα πρέπει να προκρίνεται ο συνδυασμός της πιο οικονομικής και φιλικής στο περιβάλλον λύσης με αποκλεισμό επομένως της καύσης.

3. Λειτουργία του υφισταμένου Εργοστάσιου Μηχανικής Ανακύκλωσης Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) με πλήρη δυναμικότητα (η δυναμικότητα του Ε.Μ.Α.Κ. είναι 300.000 τόνοι/χρόνο, αλλά μπορεί επίσης η μια εκ των τριών γραμμών του να κάνει επεξεργασία προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος (125.00 τόνοι/έτος), οπότε η δυναμικότητα των άλλων δύο μπορεί να φτάσει τους 200.000 τόνους το χρόνο).

4. Δημιουργία δύο εργοστασίων μηχανικής ανακύκλωσης, δυναμικότητας 127.500 τόνων/χρόνο (όπως προβλέπεται, αλλά με αλλαγή της μεθόδου επεξεργασίας που δρομολογείται να είναι η βιοξήρανση), σε κατάλληλες θέσεις.

5. Καθιέρωση 4 ρευμάτων απορριμμάτων: α. συσκευασίες, β. έντυπο χαρτί, γ. οργανικά και δ. υπόλοιπα απορρίμματα. Η διαχείριση τους θα γίνεται απευθείας από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το πρόσθετο κόστος θα καλυφθεί από τα αντίστοιχα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, ενώ η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και συμμετοχή του πολίτη πρέπει να γίνει με ευθύνη της Αυτοδιοίκησης και χρηματοδότηση από το Ε.Σ.Π.Α.

6. Ειδικότερα για το έντυπο χαρτί: Επέκταση των κάδων έντυπου χαρτιού στη βάση αναβάθμισης του υποβαθμισμένου σήμερα, προγράμματος που υλοποιεί ο Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.

7. Ειδικότερα τα οργανικά: Καθιέρωση των ρευμάτων οργανικών, κάτι που αφενός μεν θα μειώσει τα σύμμεικτα απορρίμματα που οδηγούνται για επεξεργασία και αφετέρου θα αυξήσει τις ποσότητες που οδηγούνται σε κομποστοποίηση. Από την επεξεργασία του ρεύματος των οργανικών, λαμβανομένου υπόψη ότι τα οργανικά υπερβαίνουν το 45% των απορριμμάτων, θα έχουμε ως προϊόν άριστης ποιότητας κομπόστ, το οποίο μπορεί είτε να χρησιμοποιεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση για αναπλάσεις πάρκων, αναδασώσεις κ.λ.π. ή να πωλείται στην αγορά με οικονομικό όφελος.

8. Δημιουργία των τριών (3) εργοστασίων κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών που ήδη προβλέπονται, με παραπέρα σταδιακή αύξηση των προδιαλεγμένων οργανικών.

9. Επιτάχυνση της διαδικασίας κατασκευής των έξι (6) Σ.Μ.Α. που προβλέπονται στον ΠΕ.Σ.Δ.Α. και χωροθέτηση και δημιουργία τοπικών Σ.Μ.Α. και σε άλλα σημεία της Αττικής (με έμφαση στα νησιά).

10. Κατάργηση της σύμβασης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. για την ανακύκλωση των Δημοτικών Απορριμμάτων συσκευασίας, δημιουργία ενιαίου, αποκλειστικά Δημόσιου Φορέα για την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας με καθοριστική την εκπροσώπηση σ’ αυτόν των Ο.Τ.Α. και των Συνδέσμων τους που εξειδικεύονται με την επεξεργασία και διάθεση των απορριμμάτων. Η ανακύκλωση να υλοποιείται από τους Δήμους, σε συνεργασία με τους Συνδέσμους Διαχείρισης των Απορριμμάτων.

11. Καταγγελία της σύμβασης με τον Ιδιώτη – Εργολάβο για τη λειτουργία του εργοστασίου αποτέφρωσης των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (Ε.Ι.Α.). Αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας.

12. Αποπομπή κάθε Ιδιώτη – Εργολάβου από τις εγκαταστάσεις του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. στη Φυλή (Ε.Μ.Α.Κ. και Χ.Υ.Τ.Α.). Άμεση επισκευή και εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού, αξιοποίηση του υπάρχοντος.

13. Ορθολογική ανακατανομή του προσωπικού, συνεχής επιμόρφωση για την επιστημονική υποστήριξη του έργου του Συνδέσμου και του Διαβαθμιδικού Συνδέσμου που θα τον διαδεχθεί.

14. Προστασία των θέσεων εργασίας για την ομαλή και χωρίς προβλήματα λειτουργία των εγκαταστάσεων του Συνδέσμου.