• Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου, 2021

Πρόσληψη της Έλλης Στάη στην ΕΡΤ

Peristeri News
Peristeri News
Ιανουάριος12/ 2011

To Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ Α.Ε. στη χθεσινή συνεδρίασή του (Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2011) αποφάσισε της γνωστής Δημοσιογράφου με μηνιαίες μικτές αποδοχές 4 χιλιάδες ευρώTo Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ Α.Ε. στη χθεσινή συνεδρίασή του (Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2011) αποφάσισε την πρόσληψη της δημοσιογράφου Έλλης Στάη, ως Προσωπικό Ειδικών Θέσεων (ΠΕΘ), Υπεύθυνη Διοίκησης Έργου, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός έτους, με αντικείμενο την οργάνωση, προετοιμασία, συντονισμό, εποπτεία και παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της ΝΕΤ, από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Οι μηνιαίες μικτές αποδοχές της δημοσιογράφου καθορίζονται στο ποσό των 4.000 ευρώ, στο οποίο περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως επιδόματα, καθώς και πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές για υπερωριακή, ημεραργιακή, νυχτερινή απασχόληση, έξοδα παράστασης κλπ.

Όσον αφορά τo θέμα της πρόσληψης συμβασιούχων ορισμένου χρόνου, βάσει των αποφάσεων των αρμοδίων επιτροπών, θα τεθεί σε επόμενη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.