• Τρίτη, 19 Νοέμβριος, 2019

Πρόσκληση συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του ΚΔΒΜ Περιστερίου

Peristeri News
Ιούνιος21/ 2019

Ο Δήμος Περιστερίου, το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Περιστερίου, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας, όπως ενημερώνει ο Αντιδήμαρχος Παιδείας & Κοινωνικής Πολιτικής, Αναστάσιος Θεοδωράκος.

Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Περιστερίου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε: α) στο Δημαρχείο Περιστερίου Πλ. Δημοκρατίας τηλ. 210 5701163-4, email: tppng@peristeri.gr

β) στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου, οδός Παρασκευοπούλου 25 (Ξυλοτεχνία) τηλ. 5701561-2

email: k.koin4@peristeri.gr

Δηλώσεις συμμετοχής έως 27/6/19.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και τον αριθμό πρωτοκόλλου της κατάθεσης της αίτησης.