• Κυριακή, 19 Ιανουάριος, 2020

Περιφέρεια Αττικής: Προθεσμία για την αντικατάσταση αδειών τεχνικών επαγγελμάτων

Peristeri News
Δεκέμβριος05/ 2018

Μέχρι τις 31/12/2018 έχουν περιθώριο για την αντικατάσταση των αδειών που κατέχουν οι επαγγελματίες συγκεκριμένων τεχνικών ειδικοτήτων, οι οποίοι εργάζονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί), είτε δεν εργάζονται αυτή την περίοδο.

Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Αττικής καλεί υδραυλικούς, χειριστές μηχανημάτων έργου, εγκαταστάτες καυστήρων, πρακτικούς μηχανικούς, θερμαστές, συγκολλητές και ψυκτικούς οποιασδήποτε βαθμίδας, να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Επαγγέλματος και Εργασίας των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων του τόπου μόνιμης κατοικίας τους (για τους μισθωτούς) ή του τόπου της επαγγελματικής έδρας τους (για τους ελεύθερους επαγγελματίες), προκειμένου να ενημερωθούν για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η διαδικασία αυτή ορίζεται με τον Ν.4485/2017 (άρθρο 105 §2), που θέτει ως καταληκτική προθεσμία την 31-12-2018 για την αντικατάσταση των αδειών που κατέχουν, όπως προβλέπεται στα άρθρα: 9 του Π.Δ. 112/2012 (Α΄ 197)-υδραυλικοί, 10 του Π.Δ. 113/2012 (Α’ 198)-χειριστές μηχανημάτων έργου, 9 του Π.Δ. 114/2012 (Α΄ 199)-εγκαταστάτες καυστήρων, 13 και 21 του Π.Δ. 115/2012 (Α΄ 200)-πρακτικοί μηχανικοί, θερμαστές, συγκολλητές και 9 του Π.Δ. 1/2013 (Α΄ 3)-ψυκτικοί.