• Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, 2020

Περιστέρι: Εξεταστικά κέντρα για τις πανελλαδικές εξετάσεις

Avatar
Peristeri News
Μάιος23/ 2020

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις τα εξεταστικά κέντρα για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Για τον καθορισμό των εξεταστικών κέντρων ελήφθησαν υπόψη τα όσα αναφέρονται στην υπ΄αριθμ.Φ.251/60473/Α5/21-5-2020 (ΦΕΚ 1967 Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον τρόπο λειτουργίας τους.

Τις προσεχείς ημέρες θα ακολουθήσει η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά.

Αναλυτικά

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ

Με την υπ. αριθμ. Φ253/61353/Α5/22-5-2020 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως ορίστηκαν 899 Εξεταστικά Κέντρα, 56 περισσότερα από πέρυσι, για τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2020, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

Τα Εξεταστικά Κέντρα ΓΕΛ στο Περιστέρι είναι:

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ – ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ
6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ – ΚΑΒΑΦΕΙΟ
9ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
10ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
14ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων για τις πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων ΕΠΑΛ

Με την υπ. αριθμ. Φ.153/61345/Α5/22-5-2020 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως ορίστηκαν τα Εξεταστικά Κέντρα για τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών εξετάσεων των υποψηφίων ΕΠΑΛ έτους 2020.

α) των παρακάτω Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις περιφέρειες των οποίων θα λειτουργήσουν τα Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.) στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ για τις Πανελλαδικές εξετάσεις σχολικού έτους 2019-2020 με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με τον Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ́) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α’), τον Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α’) και τον Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α’), προκειμένου να εισαχθούν στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων,

β) του αριθμού των Εξεταστικών Κέντρων ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των αντίστοιχων σχολικών συγκροτημάτων στα οποία θα εδρεύουν, ως ακολούθως:

Εξεταστικά Κέντρα ΕΠΑΛ στο Περιστέρι είναι:

1ο ΕΠΑΛ
2ο ΕΠΑΛ

Πώς θα γίνουν οι Πανελλαδικές εξετάσεις

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με τον τρόπο διεξαγωγής των Πανελλαδικών εξετάσεων, γραπτών και προφορικών. Τι θα ισχύσει με τις αποστάσεις και τις μάσκες .

1. Ο τρόπος διεξαγωγής των πανελληνίων 2020 , γραπτών ή προφορικών, ορίζεται ως εξής: O Πρόεδρος και τα μέλη της Λυκειακής Επιτροπής Εξετάσεων κάθε εξεταστικού κέντρου για τους υποψηφίους ΓΕΛ που εξετάζονται γραπτά, της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου για τους υποψηφίους ΕΠΑΛ που εξετάζονται γραπτά, της Επιτροπής Εξέτασης κάθε Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου για τους υποψηφίους που εξετάζονται προφορικά, μεριμνούν ώστε:

α) Σε κάθε αίθουσα εξέτασης να τηρείται απόσταση ενός και μισού (1,5) μέτρου μεταξύ των υποψηφίων.

β) Στον χώρο προετοιμασίας των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, καθώς και στον χώρο εξέτασής τους να τηρείται απόσταση ενός και μισού (1,5) μέτρου μεταξύ των υποψηφίων.

γ) Η χρήση προστατευτικής μάσκας από υποψηφίους και εκπαιδευτικό προσωπικό εντός των εξεταστικών κέντρων είναι προαιρετική. Για τους εκπαιδευτικούς-επιτηρητές όλων των εξεταστικών κέντρων, καθώς και για την περίπτωση εξέτασης υποψηφίου που γίνεται παρουσία εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης, η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική.

2. Λαμβάνεται μέριμνα για:

α) τον επαρκή φυσικό αερισμό των αιθουσών και, όπου δεν είναι δυνατό αυτό, τη χρήση κλιματιστικών, σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας,

β) την απαγόρευση χρήσης ανεμιστήρων,

γ) την αποφυγή συγχρωτισμού,

δ) την τήρηση των οδηγιών καλής υγιεινής χεριών, με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.),

ε) την εξασφάλιση καθαριότητας των εξεταστικών κέντρων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. και

στ) την απαγόρευση λειτουργίας κυλικείων των εξεταστικών κέντρων κατά το διάστημα διενέργειας των πανελλαδικών εξετάσεων.