• Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου, 2021

«Οδοιπορικό»: Ερωτηματολόγιο διερεύνησης και εκτίμησης αναγκών

Peristeri News
Peristeri News
Νοέμβριος12/ 2020

Ο Πρόεδρος του ΔΣ, Γεώργιος Μπεκιάρης, Αντιδήμαρχος Υγείας και η Επιστημονική Ομάδα του Κέντρου Πρόληψης Δήμου Περιστερίου «Οδοιπορικό», προσκαλούν τους Δημότες-Κατοίκους-Εργαζόμενους και παρακαλούν να συμπληρώσουν το παρακάτω ερωτηματολόγιο, στο πλαίσιο του σχεδιασμού του νέου Πενταετές Προγράμματος.

Η συμμετοχή σας κρίνεται απαραίτητη, για την καλύτερη εκτίμηση των αναγκών της τοπικής κοινότητας.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι ανώνυμη.

Ο χρόνος συμπλήρωσης είναι περίπου 5 λεπτά.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ & ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ “ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ”