• Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου, 2021

Νέο Δ.Σ. στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου

Peristeri News
Peristeri News
Ιούνιος16/ 2017

Στη συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου προχώρησε το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Πρόεδρος στο νέο ΔΣ του ΕΚΚ αναλαμβάνει ο Ιωάννης Λεοντάρης (επίκουρος καθηγητής του τμήματος Θεατρικών Σπουδών, Σχολής Καλών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου) και αντιπρόεδρος ο κριτικός κινηματογράφου Κωνσταντίνος Τερζής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, η απόφαση ελήφθη μετά «από έγγραφες καταγγελίες τεσσάρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, οι οποίες οδήγησαν τελικώς στην παραίτηση τριών από τα επτά μέλη του, καθιστώντας τη λειτουργία του Οργανισμού εξαιρετικά προβληματική».

Οι καταγγελίες αφορούσαν σε εμφανείς δυσλειτουργίες που παρουσίασε η διοίκηση κατά το διάστημα τής μέχρι σήμερα θητείας της, αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου, ενώ υπενθυμίζεται ότι «το ΔΣ είχε οριστεί στις 19 Μαρτίου 2015 με απόφαση του τότε υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Αριστείδη Μπαλτά και του αναπληρωτή υπουργού Νίκου Ξυδάκη».

«Τόσο οι λόγοι που επικαλούνται τα παραιτηθέντα μέλη, όσο και οι αναφορές που υποβλήθηκαν ενώπιον του υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, αφορούν σε μονομερείς ενέργειες του προέδρου και του γενικού διευθυντή του ΕΚΚ, που δεν συνάδουν προς τις αρχές της χρηστής διοίκησης ενός οργανισμού δημοσίου συμφέροντος», επισημαίνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου. «Ενδεικτικά αναφέρεται η σύναψη σύμβασης μεταξύ του προέδρου και του γενικού διευθυντή για τον καθορισμό αποδοχών του τελευταίου που υπερβαίνουν τις κατά νόμο προβλεπόμενες αποδοχές. Στην ίδια σύμβαση προβλέπεται η πλήρης αποζημίωση του γενικού διευθυντή, για όλη τη χρονική περίοδο της θητείας του, στην περίπτωση που αυτή λήξει πρόωρα για οποιονδήποτε λόγο. Επιπλέον, υπήρξε απόπειρα να επιβληθούν δια της συνομολόγησης “ρήτρας εμπιστευτικότητας” υπέρμετροι και δυσανάλογοι περιορισμοί στους εργαζόμενους του Κέντρου», σημειώνεται.

Τέλος, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων, η μη τήρηση επικυρωμένων πρακτικών κατά τις συνεδριάσεις του ΔΣ και δυστοκία στη διερεύνηση προηγούμενων διαχειριστικών χρήσεων του Οργανισμού».

Της απόφασης για την ανασυγκρότηση του ΔΣ του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, είχε προηγηθεί συνάντηση του υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Αριστείδη Μπαλτά με το ΔΣ του Οργανισμού και τον γενικό διευθυντή προκειμένου ο υπουργός να ενημερωθεί και να συμβάλει, στο μέτρο του δυνατού, στην εκτόνωση των εσωτερικών εντάσεων και στην επίλυση των προβλημάτων. Η συζήτηση, σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, ενώ ο πρόεδρος του ΔΣ έθεσε ήδη από τη συνάντηση εκείνη την παραίτησή του στη διάθεση του υπουργού.

Τα μέλη του νέου ΔΣ του ΕΚΚ, η θητεία του οποίου είναι τριετής, είναι: Τίμων Κουλμάσης (σκηνοθέτης, παραγωγός), Αθανάσιος Σκρουμπέλος (σεναριογράφος, σκηνοθέτης), Δημήτριος Παπαϊωάννου (οικονομολόγος), Ελισάβετ Χρονοπούλου (σκηνοθέτης, μοντέζ), Jan Rofekamp (παραγωγός, ειδικός σε θέματα διεθνούς προώθησης ταινιών).

Σημειώνεται, τέλος, ότι το νέο ΔΣ οφείλει να οργανώσει την κατά νόμο προβλεπόμενη διαδικασία για τη στελέχωση της θέσης του νέου γενικού διευθυντή του Οργανισμού.