• Πέμπτη, 28 Μαΐου, 2020

Νέα απόφαση για την ανακύκλωση μπαταριών

Avatar
Peristeri News
Σεπτέμβριος28/ 2010

Νέα απόφαση για την ανακύκλωση μπαταριών

Μία στις τέσσερις μπαταρίες που διατίθενται στην αγορά, ως τον Σεπτέμβριο του 2012, πρέπει να ανακυκλώνεται, ενώ το 2016 το ποσοστό συλλογής πρέπει να ανέβει στο 45%. Ήδη, όμως, από το 2012 πρέπει να συλλέγεται το σύνολο των συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας.

Οι στόχοι αυτοί τίθενται με Κοινή Υπουργική Απόφαση, που ορίζει το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στη χώρα μας, την οποία υπέγραψαν η υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη και ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης.

Η απόφαση προβλέπει ότι οι παραγωγοί χρηματοδοτούν το κόστος για τη συλλογή, την επεξεργασία και την ανακύκλωση όλων των αποβλήτων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όπως και των αποβλήτων από ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές βιομηχανίας και αυτοκινήτων. Επίσης σύμφωνα πάντα με το ecofinder, απαγορεύεται η απόρριψη των μπαταριών σε χώρους υγειονομικής ταφής ή η αποτέφρωσή τους.

Τέλος, η απόφαση απαγορεύει (με ορισμένες εξαιρέσεις) τη διάθεση στην αγορά των μπαταριών που περιέχουν άνω του 0,0005% υδράργυρο και άνω του 0,002% κάδμιο κατά βάρος.