• Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου, 2020

Μεγάλες αλλαγές στον τομέα την εργασίας

Peristeri News
Peristeri News
Σεπτέμβριος26/ 2011

Μεγάλες αλλαγές στην αγορά εργασίας διεθνώς «βλέπει» το «Future Institute» της Γερμανίας, μέσω της έρευνας «Future Jobs» που μελετά τάσεις που επικρατούν στο εργασιακό περιβάλλον.

Μεγάλες αλλαγές στην αγορά εργασίας διεθνώς «βλέπει» το «Future Institute» της Γερμανίας, μέσω της έρευνας «Future Jobs» που μελετά τάσεις που επικρατούν στο εργασιακό περιβάλλον.

Η μελέτη καταδεικνύει ότι υπάρχει στροφή προς πιο ευέλικτες μορφές απασχόλησης – τόσο σε σχέση με όσα προσφέρουν οι επιχειρήσεις όσο και σε σχέση με τις επιθυμίες των εργαζομένων. Τα σύμβολα που υποδηλώνουν υλική υπεροχή βρίσκονται όλο και λιγότερο στο επίκεντρο καθώς ενισχύονται περισσότερο η ελευθερία, η αυτονομία, οι δημιουργικές επιλογές και το ευρύ δίκτυο.

«Η κρίση έχει επηρεάσει και την αγορά εργασίας στην Ελλάδα, καθιστώντας ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη για νέες πρακτικές στο χώρο εργασίας και συμπεριφορές οι οποίες αρμόζουν στην εποχή μας», επισημαίνει ο Χρήστος Μισαηλίδης, Zone Director του Ομίλου Adecco στην Ανατολική Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή καθώς και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου στην Ελλάδα και συνεχίζει: «Η μελέτη καταδεικνύει κυρίως πως ο κόσμος της εργασίας γίνεται πιο ευέλικτος και οι επιχειρησιακοί οργανισμοί καθώς και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι το ίδιο ευέλικτοι στο μέλλον».

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό των μελλοντικών εργαζομένων είναι τα ισχυρά εφόδια που διαθέτουν για την αγορά εργασίας. Έχουν συγκεντρώσει μεγαλύτερη εμπειρία, τόσο κατά τη διάρκεια του σχολείου όσο και των επόμενων σταδίων εκπαίδευσης, σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. Διαθέτουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και είναι σε θέση να επιλέγουν και να αλλάζουν εργοδότες. Θέλουν να γνωρίζουν με ακρίβεια τα οφέλη και τα πιθανά μειονεκτήματα των εργοδοτών τους.

Σύμφωνα με την έρευνα, στο μέλλον πολλοί από τους εργαζόμενους δεν θα έχουν παρουσία στην «επίσημη» αγορά. Αντί της «παραδοσιακής» διαδικασίας, οι εργοδότες θα χρησιμοποιούν κανάλια δικτύωσης όπως εκδηλώσεις ή τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης για να γνωρίζουν και να «στρατολογούν» προσωπικό. Το μυστικό της επιτυχίας θα βρίσκεται στο χτίσιμο και τη διατήρηση καλών επαφών μέσω προγραμμάτων πρακτικής άσκησης, δίκτυα αποφοίτων ή κοινωνικά δίκτυα.

Στο εσωτερικό των οργανισμών θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στις προσωπικές επιθυμίες των εργαζομένων καθώς οι εργαζόμενοι δεν θα είναι «δεμένοι» με την επιχείρηση μέσω προκαθορισμένου πλάνου προσωπικής εξέλιξης ή κινήτρων όπως ισχύει έως σήμερα για την πλειοψηφία. Επιπλέον οι νέες γενιές είναι περισσότερο ανυπόμονες και λιγότερο πιστές – η αλλαγή εργοδότη μπορεί να αποτελεί μια γρήγορη διαδικασία.