• Παρασκευή, 5 Μαρτίου, 2021

Μείωση ζημιών 15 ΔΕΚΟ

Peristeri News
Peristeri News
Μάρτιος23/ 2011

Μείωση 25% εμφανίζουν οι ζημίες 15 Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Μείωση 25% εμφανίζουν οι ζημίες 15 Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ) τον Ιανουάριο εφέτος, καθώς αρχίζουν να αποδίδουν τα προγράμματα περιστολής των δαπανών και μείωσης των αποδοχών των εργαζομένων.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομικών για τα μηνιαία στοιχεία εσόδων, εξόδων και απασχόλησης για 15 ΔΕΚΟ (ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ, ΑΜΕΛ, ΤΡΑΜ, ΟΑΣΑ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΕΑΣ, ΕΛΓΑ, ΕΡΤ, ΜΟΔ, ΟΣΚ, ΕΑΒ, ΕΤΑ, ΟΔΙΕ), από αυτές, οι 8 ΔΕΚΟ εμφανίζουν βελτίωση των οικονομικών μεγεθών τους, οι 6 ΔΕΚΟ εμφανίζουν επιδείνωση και μια (ΜΟΔ) δεν υπέβαλε στοιχεία.

Επιπρόσθετα, η ανάλυση δεν περιλαμβάνει τον ΟΣΕ και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, διότι η διαδικασία οριστικοποίησης των λογαριασμών για τον Ιανουάριο 2011 δεν έχει ολοκληρωθεί από τις εταιρείες αυτές και, συνεπώς, τα τελικά οικονομικά στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα στην παρούσα φάση.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των στοιχείων του Ιανουαρίου 2011, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2010 για τις 14 εταιρίες που υπέβαλαν τα μηνιαία στοιχεία και για τις δύο περιόδους, είναι τα εξής:

1. Παρουσιάζεται συγκράτηση του συνόλου των εξόδων των εταιριών τον Ιανουάριο 2011 σε σχέση με τον Ιανουάριο 2010 της τάξης του 32%.

Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε:

Μείωση κατά 31% το 2011 των δαπανών μισθοδοσίας, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του Ν.3899/10, της μείωσης του αριθμού των απασχολουμένων καθώς της εφαρμογής του Ν. 3845/10 με έναρξη ισχύος από 1/6/2010.

Μείωση κατά 33% των αμοιβών και εξόδων τρίτων.

Μείωση των τόκων κατά 64%.

2. Καταγράφεται μείωση των συνολικών εσόδων (συμπεριλαμβανομένων των επιχορηγήσεων) τον Ιανουάριο 2011 σε σχέση με τον Ιανουάριο 2010 κατά 34%, η δε μείωση των εσόδων από πωλήσεις το αντίστοιχο διάστημα περιορίζεται σε 20% και είναι μικρότερη από την συγκράτηση των δαπανών (32%).

3. Εμφανίζεται σημαντική μείωση κατά 67% και στο συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων (τακτικού προϋπολογισμού και λοιπές) τον Ιανουάριο 2011, οι οποίες περιορίστηκαν σε 11 εκατ. ευρώ από 36 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο 2010.

4. Ο συνολικός αριθμός απασχολούμενων τον Ιανουάριο 2011 εμφανίζει μείωση κατά 14% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010 (μείωση κατά 3.098 εργαζόμενους).

5. Σε ό,τι αφορά το οικονομικό αποτέλεσμα, παρουσιάζεται μείωση των ζημιών των εταιριών κατά 25% σε σχέση με το 2010. Οι ζημίες περιορίστηκαν σε 33,4 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο 2011 έναντι 44,5 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο 2010 και τα αποτελέσματα βελτιώθηκαν κατά 11 εκατ. ευρώ.