• Τετάρτη, 19 Φεβρουάριος, 2020

Κανονικά οι ενστάσεις για τις δημοτικές εκλογές

Peristeri News
Ιανουάριος08/ 2011

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι από το Διοικητικό Πρωτοδικείο, παρά τα προβλήματα που προκάλεσε ο εκρηκτικός μηχανισμός παραλαμβάνονται και καταχωρούνται ενστάσεις κατά του κύρους των δημοτικών εκλογών

Η προωθούμενη ρύθμιση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε ο εκρηκτικός μηχανισμός στα κτίρια όπου στεγάζονται το Διοικητικό Πρωτοδικείο και Εφετείο της Αθήνας προβλέπει τα εξής:

1. Την αναστολή των εργασιών των δικαστικών υπηρεσιών του Διοικητικού Εφετείου από την 30η Δεκεμβρίου 2010 έως και την 14η Ιανουαρίου 2011 και του Διοικητικού Πρωτοδικείου από την 30η Δεκεμβρίου έως και την 28η Ιανουαρίου 2011.

2. Για την ίδια περίοδο αναστέλλονται οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για την διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών καθώς επίσης και η παραγραφή συναφών αξιώσεων.

3. Ειδικά για το Διοικητικό Πρωτοδικείο από τη δημοσίευση της πράξης μπορεί να:

– κατατίθενται και να εκδικάζονται οι αντιρρήσεις και οι ανακλήσεις του άρθρου 76 του ν.3386/2005.

– κατατίθενται αιτήσεις ακυρώσεως και αιτήσεις αναστολής του άρθρου 15 του ν. 3068/2002 και να εξετάζονται οι συναφείς αιτήσεις για την έκδοση προσωρινής διαταγής.

– κατατίθενται ανακοπές, προσφυγές και αιτήσεις αναστολής του άρθρου 200 του Κ.Δ.Δ. καθώς επίσης να εξετάζονται τα σχετικά αιτήματα προσωρινών διαταγών.

– παραλαμβάνονται και να καταχωρούνται ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών των αρχών στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού.