• Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου, 2020

Κανονικά λειτουργούν οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Περιστερίου