• Τρίτη, 19 Νοέμβριος, 2019

Και το 2011 το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”

Peristeri News
Ιανουάριος01/ 2011

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

Κανονικά συνεχίζονται για όλο το 2011, τα Κοινωνικά Προγράμματα των ΟΤΑ, «Βοήθεια στο Σπίτι» και “Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας”, μετά την ένταξή τους στο ΕΣΠΑ, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ως εκ τούτου το προσωπικό, που ήδη απασχολείται στα ανωτέρω προγράμματα με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του, με την ίδια σχέση εργασίας, μέχρι την ενεργοποίηση των νέων προγραμμάτων.