• Τετάρτη, 17 Ιούλιος, 2019

Η ΑΤΕ απορροφά δύο θυγατρικές

Peristeri News
Ιούνιος30/ 2011

Όπως ανακοινώθηκε από το Δ.Σ.

Τις θυγατρικές «ΑΤΕ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ» και «ΑΤΕ ΚΑΡΤΑ» θα απορροφήσει η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, το Δ.Σ. της οποίας αποφάσισε την πρόσληψη συμβούλου και τη διενέργεια διαγωνισμού για τη μεταβίβαση μετοχών της ΣΕΚΑΠ ΑΕ, κυριότητας της τράπεζας.

Όπως ανακοινώθηκε, ως κοινή ημερομηνία σύνταξης ισολογισμού μετασχηματισμού ορίστηκε η 30η Ιουνίου 2011, ενώ παρασχέθηκαν οι εξουσιοδοτήσεις για τη σύνταξη και την υπογραφή του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης.