• Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου, 2021

Ημέρα της Γυναίκας

Peristeri News
Peristeri News
Μάρτιος08/ 2011

Ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας, αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική και ριζική αντιμετώπιση της βίας εναντίον τους, ζητά ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας, αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική και ριζική αντιμετώπιση της βίας εναντίον τους, ζητά ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Θόρμπγιον Γιάγκλαντ, με την ευκαιρία του σημερινού εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας.

Δεδομένης της σημασίας της πολιτικής, στον καθορισμό των προτεραιοτήτων και της κατεύθυνσης των κοινωνιών, οι φωνές και απόψεις των γυναικών πρέπει να ακούγονται και να γίνονται σεβαστές, ισότιμα με τους άνδρες, επισημαίνει ο κ. Γιάγκλαντ.

Αναφερόμενος σε σχετική μελέτη του Οργανισμού, αναφέρει ότι η συμμετοχή των γυναικών σε πολιτικά αξιώματα και στα εθνικά κοινοβούλια το 2008, ανήλθε μόλις στο 23,7% έναντι 21,8% που ήταν το 2005.

“Πρέπει να επωφεληθούμε, στη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, να επιτύχουμε την πραγματική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό βίο και ιδιαίτερα στους τομείς της εργασίας, της συμμετοχής στην πολιτική και στην εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γιάγκλαντ.

Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, ζητά από τις κυβερνήσεις των 47 κρατών-μελών του Οργανισμού, να στηρίξουν τη νέα σύμβαση σχετικά με την πρόληψη, καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και την εξάλειψη της ενδοοικογενειακής βίας.

Μειώνεται το ποσοστό των γυναικών σε ανώτατες διοικητικές θέσεις

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Διεθνούς Έρευνας Επιχειρήσεων (IBR) 2011 της Grant Thornton, μειώνεται το ποσοστό των γυναικών σε ανώτατες διοικητικές θέσεις.

Οι γυναίκες σήμερα κατέχουν το 20% των ανώτατων διοικητικών θέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, ποσοστό χαμηλότερο από αυτό του 2009 (24%) και μόλις 1% μεγαλύτερο από το 2004.

Στην τριμηνιαία έρευνα για τις μη εισηγμένες επιχειρήσεις, διαπιστώθηκε επίσης ότι το ποσοστό των μη εισηγμένων επιχειρήσεων που δεν απασχολούν καμία γυναίκα σε ανώτατες διοικητικές θέσεις, αυξήθηκε στο 38% σε σύγκριση με το 35% για το 2009.

Στην Ελλάδα ωστόσο, το ποσοστό των γυναικών που καταλαμβάνουν ανώτατες διοικητικές θέσεις σε μη εισηγμένες επιχειρήσεις αγγίζει το 30%, ποσοστό κατά 7% υψηλότερο από τα αντίστοιχα μεγέθη του 2009 και 8% από το 2004. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 24% των γυναικών κατέχουν τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή, (μέσος όρος ποσοστού Ευρωζώνης ‘ 17%) και μόλις το 10% τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου.