• Κυριακή, 5 Απρίλιος, 2020

Επιλογή γιατρών για τους ασφαλισμένους στον Ο.Α.Ε.Ε.

Peristeri News
Ιανουάριος04/ 2011

Διευκρινιστική εγκύκλιος μετά το σάλο της «απαγόρευσης» για να ολοκληρωθεί ο πίνακας των ιατρών

Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), μπορούν να διατηρήσουν στα βιβλιάρια ασθενείας για το 2011 τους ίδιους γιατρούς ή θεραπευτές που είχαν επιλέξει και το 2010, εφόσον είναι ταμειακά ενήμεροι και χωρίς να απαιτείται εκ νέου καταχώρηση των ιατρών στο βιβλιάριο ασθενείας τους.

Νέες καταχωρήσεις γιατρών για το 2011 μπορούν να κάνουν οι νέοι ασφαλισμένοι, οι ασφαλισμένοι που απέκτησαν ταμειακή ενημερότητα για το έτος 2011 και όσοι επιθυμούν αλλαγή θεραπευτών ιατρών ή την προσθήκη νέων, από τους προσληφθέντες για το έτος 2011.