• Πέμπτη, 27 Φεβρουάριος, 2020

Επαναληπτικές Δημαιρεσίες

Peristeri News
Ιανουάριος12/ 2011

Για την εκλογή Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου Περιστερίου

Μετά την ακύρωση της εκλογής Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμητρα Τσιαμούλη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, καλούνται εκ νέου οι Δημοτικοί Σύμβουλοι από τον Προεδρεύων Δημοτικό Σύμβουλο Βασίλη Λώλο την Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 10:00 για τη διαδικασία των Δημαιρεσιών στην αίθουσα συνεδριάσεων της «Ξυλοτεχνίας».