• Σάββατο, 23 Ιανουαρίου, 2021

Επαναλειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων στο Περιστέρι

Peristeri News
Peristeri News
Μάιος19/ 2020

Επαναλειτουργία των Ανοικτών και Κλειστών Αθλητικών Εγκαταστάσεων και του κολυμβητηρίου της Χωράφας από 19 Μαΐου 2020, ανακοινώνει ο Πρόεδρος του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής, Αθλητισμού και Πρόνοιας (ΟΠΑΑΠ) Δήμου Περιστερίου, Αλέξανδρος Πλέστης, σύμφωνα με τους όρους της Κ.Υ.Α. Δ1α / ΓΠ. οικ. 30608 / 17.05.2020 (Φ.Ε.Κ. Β΄1868 / 17.05.2020).

Για την επαναλειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων ο ΟΠΑΑΠ έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την τήρηση των συνθηκών υγιεινής, αλλά και των κανόνων λειτουργίας των χώρων σύμφωνα με την ως άνω Κ.Υ.Α και τις ισχύουσες διατάξεις.

Για πληροφορίες: 210-5025380, 210-5701091.