• Σάββατο, 20 Ιούλιος, 2019

Εκ νέου «ραντεβού 184»

Peristeri News
Φεβρουάριος14/ 2011

Τον τριψήφιο αριθμό 184, μπορούν να χρησιμοποιούν εκ νέου, από σήμερα, οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να κλείνουν ραντεβού σε όλες τις μονάδες υγείας του Ιδρύματος…

Τον τριψήφιο αριθμό 184, μπορούν να χρησιμοποιούν εκ νέου, από σήμερα, οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να κλείνουν ραντεβού σε όλες τις μονάδες υγείας του Ιδρύματος, αλλά και να πληροφορούνται για τους συμβεβλημένους με τον ΟΑΕΕ και τον ΟΠΑΔ γιατρούς.

Όπως είναι γνωστό, ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει τον γιατρό που θα επισκεφθεί στο ιδιωτικό του ιατρείο από το σύνολο των γιατρών που του γνωστοποιείται από τις καταστάσεις που έχουν αναρτηθεί στις Μονάδες Υγείας και τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ, τα Υποκαταστήματα του ΟΑΕΕ, τα ΚΕΠ και την ιστοσελίδα του ΙΚΑ και τις πληροφορίες που μπορεί να του δίνει το 184.

Το Σύστημα Ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας «ραντεβού 184», χρησιμοποιείτο ήδη από τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, για το «κλείσιμο ραντεβού» στα πολυιατρεία του ΙΚΑ.