• Τρίτη, 7 Απρίλιος, 2020

Εισηγήσεις του Ηλ. Ψυρόγιαννη και της Β. Φουντά στο Δημοτικό Συμβούλιο

Peristeri News
Μάιος30/ 2011

Για το νέο Νομικό Πρόσωπο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού και Πρόνοιας (ΟΠΑΑΠ) του Δήμου Περιστερίου

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Μείζονος Αντιπολίτευσης Βιβή Φουντά και Ηλίας Ψυρόγιαννης κατέθεσαν εισηγήσεις κατά τη συζήτηση στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Περιστερίου για το Νομικό Πρόσωπο του ΟΠΑΑΠ.

«Κυρία Πρόεδρε του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού και Πρόνοιας, αγαπητοί συνάδελφοι, Θα ήθελα να ξεκινήσω με μια σημαντική παρατήρηση: Σήμερα καλούμαστε να τοποθετηθούμε για τον προϋπολογισμό του οργανισμού.

Εμείς πήραμε μόλις χθες τα σχετικά έγγραφα. Το διάστημα μιας ημέρας είναι πολύ λίγο για να μελετήσει κανείς επαρκώς όλα τα θέματα, και μάλιστα ένα τέτοιο θέμα όπως ο προϋπολογισμός ενός οργανισμού που ανέρχεται σε 10 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει δεκάδες κωδικούς. Αυτή η πρακτική, να παίρνουμε τα θέματα τελευταία στιγμή πρέπει να αλλάξει.

Μη έγκαιρη και ελλιπής ενημέρωση

Στη στήλη των διαμορφωθέντων και βεβαιωθέντων ποσών για το οικονομικό έτος 2010 δεν αναγράφονται τα αντίστοιχα ποσά. Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η σύγκριση με τα προϋπολογισθέντα για το 2011.

Θα θέλαμε να μας πληροφορήσετε για τα αντίστοιχα ποσά. Ειδικά δε για κάποιους κωδικούς η παράταξή μας ζητά αναλυτική ενημέρωση όπως:

• τα έσοδα από τροφεία Βρεφονηπιακών σταθμών

• τα έσοδα από δικαίωμα εγγραφής αθλουμένων

• τα μισθώματα που εισέπραξε ο Δήμος από ενοίκια κυλικείων στα γήπεδα ποδοσφαίρου, το μπάσκετ, το κολυμβητήριο καθώς και το δημοτικό στάδιο Περιστερίου.

Όσον αφορά τα έσοδα του Νομικού Προσώπου ΟΠΑΑΠ:

• Το 68% των εσόδων του οργανισμού (ποσό 6.805.000 ευρώ) καλύπτονται από επιχορήγηση του Δήμου και τροφεία.

• Από τη γενική εκμετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων (εισιτήρια, συνδρομές αθλουμένων, ενοίκιο αθλητικών χώρων) προέρχεται ποσό (1.120.000 ευρώ) , δηλαδή το11% του προϋπολογισμού, ποσοστό μικρό σε σχέση με τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Πιστεύουμε ότι χρειάζεται προσπάθεια καλύτερης εκμετάλλευσης των αθλητικών χώρων και των συναφών δραστηριοτήτων.

• Τα τροφεία που πληρώνουν οι γονείς Περιστεριώτες ανέρχονται σε 850.000 ευρώ, δηλαδή το 8,5 ℅ του προϋπολογισμού. Εμείς θεωρούμε ότι το σύστημα των τροφείων πρέπει να επανεξεταστεί και πιστεύουμε πως με καλύτερη διαχείριση των οικονομικών του Δήμου μπορούμε να πετύχουμε την κατάργηση των τροφείων. Προϋπολογισμός αντιαναπτυξιακός – Ελάχιστες επενδύσεις

• Οι μισθοί και οι ασφαλιστικές εισφορές αποτελούν το 30% του προϋπολογισμού. Εάν μάλιστα θεωρήσουμε ότι ο προϋπολογισμός διαμορφωθεί πιο κάτω, με πλασματικότητα 20-30%, τότε το μισθολογικό κόστος μπορεί να ανέλθει έως και 40% του προϋπολογισμού.

• Συνέπεια, τα χαμηλά ποσά που προβλέπονται για τη διατροφή των παιδιών (339.000 ευρώ), για αναλώσιμα και είδη υγιεινής (96.000 ευρώ).

• Για επενδύσεις προβλέπονται μόνο (109.000 ευρώ) ποσό που αντιστοιχεί στο 1℅ του προϋπολογισμού. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν προβλέπεται καμία παρέμβαση σε γήπεδα που αθλείται χιλιάδες κόσμος κάθε σεζόν και έχουν σοβαρότατα προβλήματα λειτουργικότητας.

Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να διατεθούν περισσότερα χρήματα για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών ειδικά στους βρεφονηπιακούς σταθμούς (διατροφή, συνθήκες υγιεινής, θέρμανση) και φυσικά να γίνουν επενδύσεις για βελτίωση των κτιρίων που στεγάζονται οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, μερικά από τα οποία είναι απαράδεκτα.

Επίσης χρειάζονται βελτίωση οι γηπεδικές εγκαταστάσεις.

ΧΡΕΗ ΠΑΝΤΟΥ 2.290.000 ευρώ το χρέος του ΟΠΑΑΠ

Όπως βλέπουμε από τα στοιχεία του προϋπολογισμού, οι πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.), ανέρχονται στο ποσό των 2.290.000 ευρώ. Δηλαδή πάνω από το 20% του προϋπολογισμού είναι χρέη που ο Δήμος χρωστά από προηγούμενες χρονιές.

Προφανώς το χρέος αυτό δεν έχει προσμετρηθεί στο συνολικό χρέος του δήμου.

Εμείς στη συζήτηση του προϋπολογισμού μιλούσαμε για χρέη των νομικών προσώπων τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε.

Για όλους τους παραπάνω λόγους καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό».