• Κυριακή, 11 Απρίλιος, 2021

Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Peristeri News
Peristeri News
Δεκέμβριος31/ 2012

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Την Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 13:00, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου, σύμφωνα με την πρόσκληση της σύγκλησης της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο Βασίλειο Λώλο.

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο της Ξυλοτεχνίας επί της οδού Δημοσθένους 11 & Παρασκευοπούλου ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.