• Σάββατο, 24 Οκτωβρίου, 2020

Δωρεάν Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας από τον Ο.Π.Α.Α.Π του Δήμου Περιστερίου

Avatar
Peristeri News
Αύγουστος31/ 2011

Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Αθλητισμού και Πρόνοιας του Δήμου Περιστερίου (Ο.Π.Α.Α.Π) στο πλαίσιο των δράσεων ψυχοκοινωνικής μέριμνας, παρέχει τη δυνατότητα δωρέαν χρήσης υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε όλους όσους είναι δημότες ή κατοικούν μόνιμα εντός των ορίων του Δήμου μας.

Η Πολυξένη-Ευαγγελία Κορόγιαννη πρόεδρος του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής, Αθλητισμού και Πρόνοιας του Δήμου Περιστερίου (Ο.Π.Α.Α.Π) μας ενημερώνει ότι στο πλαίσιο των δράσεων ψυχοκοινωνικής μέριμνας, παρέχει τη δυνατότητα δωρέαν χρήσης υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε όλους όσους είναι δημότες ή κατοικούν μόνιμα εντός των ορίων του Δήμου μας.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια του Δήμου για την κάλυψη και αντιμετώπιση των αναγκών του πληθυσμού τόσο σε ατομικό όσο και σε οικογενειακό και κοινοτικό επίπεδο.

Βασικός στόχος της ψυχολογικής υπηρεσίας είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα και η παρέμβαση σε κοινοτικό επίπεδο , επιδιώκοντας την κατάνοηση των προβλημάτων του/της δημότη/σας που αναζητά βοήθεια για την ανακούφιση της ψυχικής δυσφορίας που βιώνει στην προσωπική, οικογενειακή και επαγγελματική του/της ζωή.

Ειδικότερα οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι :

  • Ψυχολογική υποστήριξη σε άτομα που αναζητούν βοήθεια για θέματα προσωπικά, οικογενειακά και επαγγελματικά.
  • Συμβουλευτική σε άτομα που αντιμετωπίζουν κρίσιμες φάσεις ή αλλαγές στη ζωή τους.
  • Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική εφήβων και ανέργων ενηλίκων .
  • Παραπομπή σε εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας ,όπου κρίνεται απαραίτητο.

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους κατοίκους ή δημότες του Δήμου Περιστερίου στα γραφεία της Πρόνοιας του Δήμου μας (Δημοτικά Καταστήματα, όπισθεν Ευαγγελίστριας) κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλέφωνα : 210 5743971 και 2105743376 κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.