• Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου, 2021

Διεθνής διάκριση για την Τράπεζα Κύπρου

Peristeri News
Peristeri News
Απρίλιος10/ 2011

Ως τον καλύτερο τραπεζικό οργανισμό της Κύπρου, στην κατηγορία των Ανεπτυγμένων Αγορών.

Ως τον καλύτερο τραπεζικό οργανισμό της Κύπρου, στην κατηγορία των Ανεπτυγμένων Αγορών, ανέδειξε την Τράπεζα Κύπρου το οικονομικό περιοδικό “Global Finance”. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της τράπεζας, η νέα διεθνής αυτή βράβευση της Τράπεζας Κύπρου έγινε στο πλαίσιο του ετήσιου θεσμού World’s Best Banks Awards 2011, ο οποίος διοργανώνεται από το διεθνούς κύρους οικονομικό περιοδικό.

Την επιλογή των καλύτερων τραπεζικών οργανισμών – σε 25 χώρες – έκανε η συντακτική ομάδα του”Global Finance”, σε συνεργασία με ομάδα τραπεζιτών, οικονομικών αναλυτών και άλλων στελεχών του διεθνούς χρηματοπιστωτικού τομέα. Εξετάστηκε αριθμός αντικειμενικών κριτηρίων -σε διεθνές επίπεδο- όπως ο ρυθμός αύξησης του ενεργητικού, η κερδοφορία, η γεωγραφική επέκταση, η δημιουργία στρατηγικών σχέσεων, οι νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς και ο σχεδιασμός και προσφορά καινοτόμων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Επίσης, στην τελική απόφαση λήφθηκαν υπόψη οι εκτιμήσεις τραπεζικών και επενδυτικών συμβούλων και αναλυτών, καθώς και παραγόντων της ευρύτερης τραπεζικής αγοράς.

Η Τράπεζα Κύπρου, βραβεύθηκε στην κατηγορία των Ανεπτυγμένων Αγορών του θεσμού World’s Best Banks , ως η καλύτερη τράπεζα στην κυπριακή αγορά, επιτυγχάνοντας έτσι ακόμη μία διεθνή αναγνώριση.

Το διεθνούς κύρους οικονομικό περιοδικό “Global Finance” βρίσκεται στο 24ο έτος κυκλοφορίας του, απαριθμώντας χιλιάδες αναγνώστες σε 163 χώρες.