• Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου, 2020

Δια περιφοράς το ερχόμενο Δημοτικό συμβούλιο Περιστερίου!

Peristeri News
Peristeri News
Σεπτέμβριος07/ 2020

Έπειτα από τη ματαίωση του προηγούμενου δημοτικού συμβουλίου Περιστερίου, ο πρόεδρος απέστειλε πρόσκληση για το επερχόμενο που θα γίνει δια περιφοράς.

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει η δυνατότητα παρουσίας κόσμου όπως την προηγούμενη φορά και τα θέματα θα τεθούν υπό ψηφοφορία χωρίς συζήτηση. Η συγκεκριμένη διαδικασία είχε εφαρμοστεί πριν αρχίσουν οι συνεδριάσεις με αποστάσεις στο ΚΥΒΕ.

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση:

Σύμφωνα  με τις  διατάξεις του άρθρου  65 – 69 του Ν. 3852/ 2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των άρθρων 73 & 74 του Ν. 4555/2018,  έχω  την  τιμή να σας καλέσω σε συνεδρίαση του Δ.Σ δια περιφοράς,

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020),

την 11-9-2020  ημέρα: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα: 12:00’ έως 2:00’ μ.μ.

στην Β18 αίθουσα συνεδριάσεων, στον 2ο όροφο, του Νέου Δημαρχείου

επί της πλατείας Δημοκρατίας, ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης στο e-mail: ds@peristeri.gr, ή με fax, στο 210-5701009

με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2020. (Οικονομική Επιτροπή)
 2. Κατανομή ποσού 287.967,40 € για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων του Δήμου (Γ’ Δόση 2020).  (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)
 3. Έγκριση κατ’ εξαίρεση καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου, έτους 2021, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 36 και 48 του Ν. 3584/2007. (Αντ/χος κ. Λύκος Παν.)
 4. Ορισμός Υπεύθυνου Λογαριασμού στην ΤτΕ για την Πράξη: «ΔΙΚΤΥΟ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». (Αντ/χος κ. Σταυρούλιας Αλ.)
 5. Ορισμός εκπροσώπου ως πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, για τα συγκροτημένα: Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων και Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2020. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)
 6. Ορισμός ως υπεύθυνου εκπροσώπου του Δήμου μας για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση» και ορισμός υπεύθυνου του Κέντρου Κοινότητας ως συνεργάτη για την υλοποίηση της ίδιας πράξης. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)
 7. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 113/6-8-2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (Αντ/χος κ. Λύκος Παν.)
 8. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. 90/31-08-2020 πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού & Πρόνοιας (ΟΠΑΑΠ)» Δήμου Περιστερίου. (Πρόεδρος Ν.Π. κ. Πλέστης Αλ.)
 9. Λήψη απόφασης για την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης του δικηγόρου με σχέση εντολής και μηνιαία αντιμισθία Σιουρούνη Κων/νου του Μιχαήλ. (Γεν. Γραμ. κα Τσόγκα Κων/να)
 10. Έγκριση σύνταξης συμβολαίου αγοράς ακινήτου στο Ο.Τ. 1795α φερόμενης ιδιοκτήτριας Θεοφανούς Σπανοπούλου. (Αντ/χος κ. Λύκος Παν.)
 11. Ανάκληση της αριθ. 87/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά την δωρεά ενός (1) αναπηρικού αμαξιδίου, στα πλαίσια της δράσης «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ ΚΑΠΑΚΙΑ βοηθάω κινούμαι». (Αντ/χος κα Τσιώτα – Μάρκου Μ.)