• Πέμπτη, 17 Οκτώβριος, 2019

Δημαιρεσίες στο Δήμο Περιστερίου

Peristeri News
Δεκέμβριος29/ 2010

Συγκάλεσε ο πρώτος σε σταυρούς Δημοτικός Σύμβουλος Β. Λώλος για την Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της «Ξυλοτεχνίας»

Σε πρόκληση που εξέδωσε ο πρώτος σε σταυρούς Δημοτικός Σύμβουλος της Πλειοψηφίας Βασίλης Λώλος προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί την Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της «Ξυλοτεχνίας» η προβλεπόμενη εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Παρόμοια, διαδικασία θα ακολουθήσει την ίδια μέρα για την εκλογή Πρόεδρου και Αντιπροέδρου στις τέσσερις Δημοτικές Κοινότητες (πρώην Διαμερίσματα)