• Σάββατο, 6 Μαρτίου, 2021

Βολές της Ρ. Δούρου προς τον Χρ. Σπίρτζη

Peristeri News
Peristeri News
Νοέμβριος18/ 2015

Σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται στη λειτουργία των υπηρεσιών Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία οφείλονται σε ζητήματα για τα οποία την αποκλειστική ευθύνη έχουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. Το ζήτημα περιγράφεται αναλυτικά σε επιστολή που απέστειλε σήμερα η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Χρήστο Σπίρτζη.

Με την επιστολή της η Περιφερειάρχης Αττικής καλεί τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων να παρέμβει άμεσα προκειμένου να επιλυθούν το συντομότερο δυνατό τα προβλήματα προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών.

Τα προβλήματα εντοπίζονται σε τρία θέματα:

1. Συνεχείς διακοπές στο on line μηχανογραφικό σύστημα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
2. Ελλείψεις σε έντυπα αδειών κυκλοφορίας,
3. Εξάντληση αποθεμάτων πινακίδων κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα:

– Λόγω των σχεδόν καθημερινών και πολύωρων διακοπών στη λειτουργία του μηχανογραφικού συστήματος (G-LINK), την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης του οποίου έχει το ΥΠΥΜΕΔΙ, δεν είναι δυνατή η έγκαιρη και αξιόπιστη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων που απευθύνονται στις υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών, προκειμένου να λάβουν άδεια κυκλοφορίας για το όχημά τους ή να λάβουν υπηρεσίες που αφορούν την άδεια οδήγησής τους, για την έκδοση νέας άδειας, αντίγραφο, επέκταση κ.λ.π., με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία τους και τις εύλογες και δικαιολογημένες διαμαρτυρίες τους προς τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, οι οποίες όμως, όπως προαναφέρθηκε, δεν έχουν καμία ευθύνη για το πρόβλημα

– Υφίσταται για μεγάλο χρονικό διάστημα σοβαρότατο πρόβλημα έλλειψης εντύπων αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων. Ο εφοδιασμός των υπηρεσιών Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας με τα έντυπα αυτά, είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ευθύνη και αρμοδιότητα των υπηρεσιών του ΥΠΥΜΕΔΙ. Αποτέλεσμα των ελλείψεων αυτών είναι να έχει υποχρεωθεί το ΥΠΥΜΕΔΙ να έχει καθορίσει με εγκυκλίους του, αφενός περιοριστικά τους δικαιούχους, να λαμβάνουν έντυπα αδειών κυκλοφορίας από το υφιστάμενο ως απόθεμα, και αφετέρου ότι στους υπόλοιπους, θα χορηγείται φωτοτυπία υπηρεσιακού αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας. Και αυτή η πρακτική προκαλεί τεράστια προβλήματα στην εξυπηρέτηση των πολιτών και στη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, χωρίς αυτές να έχουν ουδεμία ευθύνη για αυτό

– Τέλος ανάλογο πρόβλημα με αυτό των αδειών κυκλοφορίας αναμένεται να δημιουργηθεί και με τις πινακίδες κυκλοφορίας, δεδομένου ότι τα αποθέματα των υπηρεσιών κινούνται σε οριακά επίπεδα, χωρίς να είναι σαφής ο χρόνος εφοδιασμού τους με νέες από το Υπουργείο, το οποίο έχει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία την αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα προς τούτο.