• Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου, 2021

Αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Παναγιώτη Λύκου

Peristeri News
Peristeri News
Ιανουάριος11/ 2011

Σχεδίου Πόλεως – Πολεοδομίας

Με απόφαση του Δημάρχου Περιστερίου Ανδρέα Παχατουρίδη ορίσθηκε στις 5 Ιανουαρίου 2011 ως Αντιδήμαρχος ο Δημοτικός Σύμβουλος της Πλειοψηφίας Παναγιώτης Λύκος και του εκχωρεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) τη Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως και Πολεοδομίας

β) από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την αρμοδιότητα για τα έργα που αφορούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ονοματοθεσίες και αριθμήσεις οδών

γ) Την Προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής

δ) Το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας και Κτηματολογίου της Διεύθυνσης Προμηθειών, Αποθηκών και Δημοτικής Περιουσίας,

ε) την τέλεση Πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους

στ) την αρμοδιότητα για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των Διευθύνσεών του.