• Τετάρτη, 19 Φεβρουάριος, 2020

Αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Θεόδωρου Αρβανίτη

Peristeri News
Ιανουάριος11/ 2011

Παιδείας (Σχολικής Μέριμνας)

Με απόφαση του Δημάρχου Περιστερίου Ανδρέα Παχατουρίδη ορίσθηκε στις 3 Ιανουαρίου 2011 ως Αντιδήμαρχος ο Δημοτικός Σύμβουλος της Πλειοψηφίας Θεόδωρος Αρβανίτης και του εκχωρεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) από την Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών το Τμήμα Σχολικής Μέριμνας

β) από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και το Τμήμα Μελετών και Εκτέλεσης Έργων την αρμοδιότητα της μέριμνας και του ελέγχου της κατάστασης των σχολικών κτιρίων, της καταγραφής των τυχόν ζημιών, την αξιολόγηση, τον Προγραμματισμό και την αποκατάσταση των ζημιών των κτιρίων αυτών με οποιοδήποτε τρόπο

γ) τη γενική εποπτεία και συντονισμό των θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Δήμου

δ) την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους