• Τετάρτη, 19 Φεβρουάριος, 2020

Αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Βασίλη Λώλου

Peristeri News
Ιανουάριος11/ 2011

Περιβάλλον (Καθαριότητα – Ανακύκλωση – Πράσινο)

Με απόφαση του Δημάρχου Περιστερίου Ανδρέα Παχατουρίδη ορίσθηκε στις 3 Ιανουαρίου 2011 ως Αντιδήμαρχος ο Δημοτικός Σύμβουλος της Πλειοψηφίας Βασίλης Λώλος και του εκχωρεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) την Διεύθυνση Καθαριότητας,

β) την Διεύθυνση Επιμέλειας Πρασίνου – Παιδικών χαρών,

γ) την Διεύθυνση Μηχανολογικού,

δ) από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος το Τμήμα ανακύκλωσης,

ε) τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο Ιατρείο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας,

στ) την αρμοδιότητα υπογραφής των Αποφάσεων πάσης φύσεως δαπανών (πράξεις ανάθεσης προμηθειών – υπηρεσιών και διενέργειας διαγωνισμών – συμφωνητικών ), των διευθύνσεών του,

ζ) την έγκριση των άδειών των Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων των εργαζομένων των ανωτέρω Διευθ/σεων, Τμημάτων και Γραφείων, την ανάκληση αυτών, την υπογραφή των αιτήσεων για χορήγηση αδειών, βεβαιώσεων παρουσιών και απουσιών, νυχτερινά, υπερωρίες κ.λ.π. και ότι άλλο σχετικό με το προσωπικό των ανωτέρω Διευθύνσεων.

η) την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους,

θ) την αρμοδιότητα για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των διευθύνσεών του.