• Τετάρτη, 19 Φεβρουάριος, 2020

Αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Βασίλη Μπέτση

Peristeri News
Ιανουάριος11/ 2011

Καθημερινότητας

Με απόφαση του Δημάρχου Περιστερίου Ανδρέα Παχατουρίδη ορίσθηκε στις 3 Ιανουαρίου 2011 ως Αντιδήμαρχος ο Δημοτικός Σύμβουλος της Πλειοψηφίας Βασίλης Μπέτσης και του εκχωρεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και το Τμήμα Μελετών και Εκτέλεσης Έργων, την αρμοδιότητα των Έργων οδοποιίας, κατασκευής οδών και ασφαλτοταπήτων και το Ηλεκτρολογικό Τμήμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

β) την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους,

γ) την αρμοδιότητα για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των διευθύνσεών του.