• Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου, 2020

Αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Αναστάσιου Θεοδωράκου

Peristeri News
Peristeri News
Ιανουάριος11/ 2011

Δημοτική Αστυνομία – Κοινωνική Μέριμνα – Αλλοδαπών

Με απόφαση του Δημάρχου Περιστερίου Ανδρέα Παχατουρίδη ορίσθηκε στις 5 Ιανουαρίου 2011 ως Αντιδήμαρχος ο Δημοτικός Σύμβουλος της Πλειοψηφίας Αναστάσιος Θεοδωράκος και του εκχωρεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) την Διεύθυνση της Δημοτικής Αστυνομίας

β) από την Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας και από το Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών που αφορά τους Αλλοδαπούς

γ) την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους

δ) την αρμοδιότητα για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των διευθύνσεών του.