• Σάββατο, 8 Αυγούστου, 2020

Αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου Μαίρης Τσιώτα – Μάρκου

Avatar
Peristeri News
Ιανουάριος11/ 2011

Πολιτισμού – Τεχνικών Έργων

Με απόφαση του Δημάρχου Περιστερίου Ανδρέα Παχατουρίδη ορίσθηκε στις 5 Ιανουαρίου 2011 ως Αντιδήμαρχος η Δημοτική Σύμβουλος της Πλειοψηφίας Μαίρη Τσιώτα – Μάρκου και της εκχωρεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) την Διεύθυνση Προγραμματισμού,

β) από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος το Τμήμα Μελέτης Σχεδιασμού και Υλοποίησης περιβαλλοντικών προγραμμάτων,

γ) από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών το Τμήμα Εκτέλεσης και Συντήρησης έργων με Αυτεπιστασία και το Τμήμα Μελετών και Εκτέλεσης Έργων, εκτός των:

i. Έργων οδοποιίας, κατασκευής οδών και ασφαλτοταπήτων,

ii. Έργων που αφορούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ονοματοθεσίες και αριθμήσεις οδών,

δ) την αρμοδιότητα για τη χάραξη σχεδιασμού και συντονισμού της Πολιτιστικής Πολιτικής του Δήμου, ε) την εποπτεία, συντονισμό και καθοδήγηση των ενεργειών του Νομικού Προσώπου «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Περιστερίου» και της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Περιστερίου «Δ.Ε.Π.Α.Δ.Π»,

στ) την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους,

ζ) την Προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,

η) την αρμοδιότητα για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των διευθύνσεών της.