• Κυριακή, 17 Ιανουαρίου, 2021

Αποτελέσματα ΗΔΙΚΑ/ΤΕΒΑ

Peristeri News
Peristeri News
Οκτώβριος19/ 2015

Οι πίνακες ωφελουμένων με εγκριθείσες / απορριφθείσες αιτήσεις θα αναρτηθούν

• στο κεντρικό Δημαρχείο,
• στο κτήριο της Ξυλοτεχνίας,
• στο ΚΕΠ Αγ. Αντωνίου,
• ΚΕΠ Ανθούπολης και
• ΚΕΠ Ν. Ζωής.

Σε περιπτώσεις ενστάσεων αυτές δύναται να υποβληθούν έως την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 13:00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αίτηση που έχουν υποβάλει και φωτοαντίγραφα των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Οι πιστοποιημένοι χρήστες θα παραλαμβάνουν τις ενστάσεις, δεν αποτελούν όμως σε καμία περίπτωση μέλη της επιτροπής ενστάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Περιστερίου (Παρασκευοπούλου & Δημοσθένους 11, 1ος όροφος ), καθημερινά και ώρες 9:00π.μ. – 13:00μ.μ.