• Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου, 2021

Αναλυτική κατάσταση όλων των έργων της Αττικής

Peristeri News
Peristeri News
Νοέμβριος16/ 2015

Η Περιφερειακή Αρχή διαβίβασε, ύστερα από σχετικό αίτημά του, στον επικεφαλής της παράταξης «Αττική», Ιωάννη Σγουρό, αναλυτική κατάσταση όλων των έργων της Περιφέρειας Αττικής. Η κατάσταση αυτή περιλαμβάνει όλα τα έργα της Περιφέρειας Αττικής, ανά πηγή χρηματοδότησης καθώς και τα στοιχεία συμβασιοποίησής τους και το βαθμό υλοποίησής τους.

Στο διαβιβαστικό έγγραφο διευκρινίζεται ότι «46 έργα εντάχθηκαν μόνο ως τίτλοι, άνευ επιπλέον στοιχείων πριν από την 01-07-2014, στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής. Για αυτό το λόγο δεν κατέστησαν ώριμα προς υλοποίηση και είναι πολύ πιθανό να απενταχθούν κατά τις επόμενες αναμορφώσεις του προγράμματος».

Στην ίδια απάντηση επισημαίνεται, επίσης, ότι με την υπ΄ αριθμ. 365/2014 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου «Έγκριση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής έτους 2015», εντάχθηκαν 54 νέα Έργα, Προϋπολογισμού 130.519.435,43€ και εν συνεχεία με την 210/2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου «Έγκριση 1ης Τροποποίησης του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής 2015», εντάχθηκαν 409 νέα Έργα Προϋπολογισμού 392.999.717,40€ : έργα για τα οποία υπήρχαν επαρκή στοιχεία για την ταχεία ωρίμανση τους ή έτοιμες μελέτες για τα οποία ήδη συνάπτονται προγραμματικές συμβάσεις ενώ προβλέπεται να προκηρυχθούν ανοικτοί διαγωνισμοί για την ανάδειξη αναδόχου.

Τέλος, σημειώνεται ότι η κατάσταση που απεστάλη, συντάχθηκε εξ αρχής καθώς στάθηκε αδύνατο να βρεθεί όμοιά της με τα αιτούμενα στοιχεία στις Τεχνικές Διευθύνσεις της Περιφέρειας.