• Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, 2020

Αλλαγές σε δικαιούχους και όρια ηλικίας για το επίδομα ανεργίας

Avatar
Peristeri News
Νοέμβριος30/ 2012

Διευρύνεται, από το 2014, ο αριθμός όσων δικαιούνται επίδομα μακροχρονίως ανέργου, καθώς αλλάζουν τα όρια ηλικίας από τα 20 έως τα 66 χρόνια.

Διευρύνεται, από το 2014, ο αριθμός όσων δικαιούνται επίδομα μακροχρονίως ανέργου, καθώς αλλάζουν τα όρια ηλικίας από τα 20 έως τα 66 χρόνια.

Σύμφωνα με το νόμο του 3ου Μνημονίου, από 1.1.2014 δικαιούνται επίδομα μακροχρονίως ανέργου, οι Έλληνες υπήκοοι και οι υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι και βρίσκονται σε διαρκή κατάσταση ανεργίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 12 μήνες, εφόσον έχουν εξαντλήσει το δικαίωμα της τακτικής επιδότησης και το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 586,08 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο της οικογένειας.

Ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής του επιδόματος θα καθορισθούν με κοινή υπουργική απόφαση, των υπουργών Εργασίας και Οικονομικών, ενώ το ύψος της συνολικής δαπάνης δεν θα υπερβαίνει τα 35 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.

Το μηνιαίο επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας, ανέρχεται στα 200 ευρώ και καταβάλλεται για διάστημα όχι μεγαλύτερο των 12 μηνών. Από την 1η Ιανουαρίου του 2013 επίσης καταργούνται όλες οι ειδικές επιδοτήσεις ανεργίας.