• Δευτέρα, 21 Μάιος, 2018
Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες Εκδηλώσεις

  • Αυτή η Εκδήλωση έχει περάσει.

Πρόσκληση 17ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Περιστερίου

14, Σεπτέμβριος, 2017 @ 17:00

Με είκοσι πέντε θέματα στην ημερήσια διάταξη, γίνεται συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου, την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 17:00, σύμφωνα με την πρόσκληση της σύγκλησης της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο Βασίλειο Λώλο.

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο της Ξυλοτεχνίας, επί της οδού Δημοσθένους 11 & Παρασκευοπούλου, θα συζητηθούν:

1. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2017. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

2. Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2017. (Οικονομική Επιτροπή)

3. Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τον καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων που στεγάζουν υπηρεσίες του Δήμου ήτοι του Νέου Δημαρχείου, των 3ων Κ.Ε.Π., της Ξυλοτεχνίας, του ΚΥΒΕ, των Κ.Ε.Φ.Ι. και του κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Τσαλαβούτα και Κρυστάλλη στο Περιστέρι (ισόγειο και υπόγειο) για τα έτη 2018-2019. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

4. Λήψη απόφασης για κυκλοφοριακή ρύθμιση στην 1η Δημοτική Κοινότητα. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

5. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην 2η Δημοτική Κοινότητα, στο βαθμό που αφορά το Δήμο μας, λόγω εργασιών για την «Κατασκευή Συλλεκτηρίου Αγωγού, επί της Λ. Αθηνών από την οδό Πατριάρχου Σεργίου Δ. Περιστερίου μέχρι την οδό Πύλου Δ. Χαϊδαρίου». (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

6. Λήψη απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην 3η Δημοτική Κοινότητα. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

7. Λήψη απόφασης για κυκλοφοριακή ρύθμιση στην 4η Δημοτική Κοινότητα. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

8. Καθορισμός θέσεων κατ’ ανώτατο αριθμό για άδειες Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου που δύναται να χορηγηθούν για το έτος 2017, στο Δήμο Περιστερίου. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

9. Λήψη απόφασης για την κατάργηση ή μη υφιστάμενης κενωθείσας θέσης περιπτέρου, επί της οδού ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ & ΑΜΠΕΛΩΝ στην 1η Δημοτική Κοινότητα. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

10. Έγκριση ιδιωτικής οδού Κ. Παλαιολόγου μεταξύ των οδών Αγ.Σοφίας & Άνδριανουπόλεως στην 3η Δημοτική Κοινότητα. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

11. Απότμηση πεζοδρομίου επί της οδού Τζων Κέννεντυ (Αγίας Τριάδος) 87 Ο.Τ. 867, για την έκδοση άδειας πλυντηρίου αυτοκινήτων στην 2η Δημοτική Κοινότητα. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

12. Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ένα (1) έτος στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. (Γ.Γ του Δήμου κα Τσόγκα Κ.)

13. Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κ.Α.Π. (Γ.Γ του Δήμου κα Τσόγκα Κ.)

14. Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδάστριας από Δημόσιο ΙΕΚ. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

15. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΟΔΟΥ ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ Λ. ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ», εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το ανωτέρω έργο. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

16. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου για το έργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ», εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το ανωτέρω έργο. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

17. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής. (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)

18. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Τμήματος Μελετών & Εκτέλεσης Ηλεκτρομηχανολογικών έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών. (Αντ/χος κ. Ποθητός Κ.)

19. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών για την διαγράμμιση οδοστρωμάτων και διαβάσεων αυτών στα πλαίσια του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ/16» (Αντ/χος κ. Ποθητός Κ.)

20. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το αρθρ.219 του Ν.4412/16. (Αντ/χος κ. Ποθητός Κ.)

21. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το αρθρ.219 του Ν.4412/16. (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)

22. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διενέργειας διαγωνισμού για την εργασία «Συντήρηση πρασίνου», (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)

23. Ορισμός μελών στις επιτροπές «Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών» και «Παραλαβής Υπηρεσιών». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

24. Σύσταση Επιτροπής για την Οριστική παραλαβή του έργου «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ /14». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

25. Λήψη αποφάσεων για διακοπή λειτουργίας ανελκυστήρων σε Δήμους. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:
14, Σεπτέμβριος, 2017
Ώρα:
17:00
Ετικέτες Εκδήλωση
,

Χώρος Διεξαγωγής

Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου
Δημοσθένους 11 & Παρασκευοπούλου
Περιστέρι,
+ Χάρτης Google