• Τρίτη, 24 Απρίλιος, 2018
Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες Εκδηλώσεις

  • Αυτή η Εκδήλωση έχει περάσει.

Πρόσκληση 15ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Περιστερίου

18, Ιούλιος, 2017 @ 17:00

Με είκοσι οκτώ θέματα στην ημερήσια διάταξη, γίνεται συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου, την Τρίτη 18 Ιουλίου 2017 και ώρα 17:00, σύμφωνα με την πρόσκληση της σύγκλησης της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο Βασίλειο Λώλο.

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο της Ξυλοτεχνίας, επί της οδού Δημοσθένους 11 & Παρασκευοπούλου, θα συζητηθούν:

1. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ (συμπληρωματικό αίτημα). (Γεν.Γραμ. κα Τσόγκα Κων.)

2. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2017. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

3. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2017. (Οικονομική Επιτροπή)

4. Απασχόληση προσωπικού με νέες συμβάσεις, σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ.2 άρθρου 24 του Ν. 4479/2017. (Γεν.Γραμ. κα Τσόγκα Κων.)

5. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Δ.Ε.Π.Α.Δ.Π.) χρήσης 2017. (Πρ. της ΔΕΠΑ κ. Καλλιάφας Αν.)

6. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού και Πρόνοιας (ΟΠΑΑΠ)» Δήμου Περιστερίου, έτους 2017. (Πρ. κα Κορόγιαννη Πολ.)

7. Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού και Πρόνοιας (ΟΠΑΑΠ)» Δήμου Περιστερίου, Α’ τριμήνου οικονομικού έτους 2017. (Πρ. κα Κορόγιαννη Πολ.)

8. Λήψη απόφασης για κυκλοφοριακή ρύθμιση στην 2η Δημοτική Κοινότητα. (Ε.Π.Ζ.)

9. Έγκριση ιδιωτικής οδού Φαρσών, κάθετος στην οδό Αμύντα, στο Ο.Τ 656. (Ε.Π.Ζ.)

10. Επικαιροποίηση απόφασης που αφορά σε τμήματα των Ο.Τ. 790 και 791α. (Ε.Π.Ζ.)

11. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016. (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)

12. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου, ετών 2017 και 2018. (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)

13. Αντικατάσταση Υπευθύνου Έργου με τίτλο «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο». (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)

14. Λήψη απόφασης για τον χαρακτηρισμό του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 30 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 800 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ», ως αξιόλογο τεχνικό έργο και έναρξη της διαδικασίας για την διεξαγωγή Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων Μελέτης. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

15. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνική Μελέτη – Έρευνα για την κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού 30 θέσεων στο Ο.Τ 800 του Δήμου Περιστερίου» και του τρόπου εκτέλεσής της. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

16. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 51/19-9-2016 μελέτης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ» και έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

17. Σύσταση Επιτροπής για την Οριστική Παραλαβή του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

18. Σύσταση Επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

19. Σύσταση Επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ/15». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

20. Έγκριση της υπ’ αριθ. μελέτης 47/19-6-2017 και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή δικτύου φωτισμού διαζωμάτων Θηβών και Κωνσταντινουπόλεως». (Αντ/χος κ. Ποθητός Κων.)

21. Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδάστριας από Δημόσιο ΙΕΚ. (Αντ/χος κ. Λύκος Παν.)

22. Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδάστριας από Δημόσιο ΙΕΚ. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

23. Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του υποέργου με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Περιστερίου». (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

24. Έγκριση σύστασης, στελέχωσης και λειτουργίας του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ». (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

25. Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου σε επιχείρηση που έχει τοποθετήσει παράνομη ενδεικτική επιγραφή. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

26. Έγκριση πίστωσης για επιστροφή του ποσού λόγω δημοσιονομικής προσαρμογής της Πράξης «Ανάπλαση ελεύθερων χώρων περιοχής Χωράφας με βιοκλιματικό σχεδιασμό». (Αντ/χος κ. Σταυρούλιας Αλ.)

27. Έγκριση πίστωσης για επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

28. Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:
18, Ιούλιος, 2017
Ώρα:
17:00
Ετικέτες Εκδήλωση
,

Χώρος Διεξαγωγής

Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου
Δημοσθένους 11 & Παρασκευοπούλου
Περιστέρι,
+ Χάρτης Google