• Δευτέρα, 21 Μάιος, 2018

Παρέμβαση για τις παράνομες διαφημιστικές πινακίδες ζητεί η Περιφέρεια Αττικής

Peristeri News
Αύγουστος28/ 2017

Να παρέμβουν ώστε να απομακρυνθούν οι παράνομες διαφημιστικές πινακίδες καλεί τους δήμους και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση η Περιφέρεια Αττικής.

Όπως επισημαίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.2946/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του ν.3212/2003 και της εγκυκλίου Α.Π. 3/6969/26.02.2010 του Υπουργείου Εσωτερικών, η αφαίρεση των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων υπάγεται στους αρμόδιους ΟΤΑ Α΄ βαθμού (Δήμοι) και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Αττικής καλεί όλους τους αρμόδιους, τους Δήμους, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση να παρέμβουν, όπου απαιτείται, προκειμένου να απομακρυνθούν οι παράνομες διαφημιστικές πινακίδες που, όπως τονίζει, λειτουργούν σε βάρος της ασφάλειας των πολιτών και του περιβάλλοντος και υποβαθμίζουν την αισθητική των πόλεών μας.