• Πέμπτη, 21 Ιούνιος, 2018

Έγκριση σκοπιμότητας ένταξης μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας της Δυτικής Αθήνας

Peristeri News
Νοεμβρίου29/ 2016

Την Τρίτη 29 Νοέμβρη, στην 37η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, εγκρίθηκε η σκοπιμότητα ένταξης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΙΛΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ» στη νέα Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Η μελέτη  έχει ως αντικείμενο τη συγκέντρωση όλων των στοιχείων που αφορούν σε έργα και μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, την εκπόνηση των απαραίτητων υδραυλικών μελετών και την τυχόν επικαιροποίηση των υφισταμένων μελετών για την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στους δήμους Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Ιλίου, Πετρούπολης, Περιστερίου, Χαϊδαρίου, Αιγάλεω και Αγίας Βαρβάρας. Επίσης, αντικείμενο της μελέτης είναι η διερεύνηση δυνατότητας ανάσχεσης των πλημμυρικών απορροών της περιοχής μελέτης καθώς και η οριστική μελέτη των αντίστοιχων έργων.

Στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνονται και οι απαιτούμενες τοπογραφικές αποτυπώσεις, η εκπόνηση προγράμματος των απαιτούμενων γεωλογικών και γεωτεχνικών ερευνών και μελετών και η αντίστοιχη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Το σύνολο των προς μελέτη έργων εξασφαλίζουν:

  • την βελτίωση του επιπέδου αντιπλημμυρικής προστασίας των περιοχών μελέτης.
  • τον οικονομικό σχεδιασμό των νέων δικτύων αποχέτευσης ομβρίων, στο βαθμό που θα επιτευχθεί η μείωση της παροχής σχεδιασμού λόγω ανάσχεσης.
  • την μείωση της επιβάρυνσης στην οποία ήδη υπόκειται ο τελικός αποδέκτης των ομβρίων υδάτων των περιοχών αυτών, δηλαδή ο ποταμός Κηφισός.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι : 4.347.696,91€  (ΜΕ ΦΠΑ)